Innosort Flake ble lansert i april 2019 på PRS Europe og er et toveis sorteringssystem for plastavfall i fraksjoner fra 2-12 millimeter etter farge og polymertype. På denne måten kan store mengder av kontaminerte gjenstander elimineres, noe som gir mindre svinn av PEt Flake-materialer.

Tomra stiller på K-messen med sirkulære visjoner og løsninger

1 oktober, 2019ANNONSE

På K-messen 2019 vil Tomra fronte sin posisjon i sirkulær økonomi med nyheten Innosort Flake og en ny innovasjon innenfor kunstig intelligens (AI).


De siste tiårene har jordens råvarer blitt hensynsløst utnyttet for å tilfredsstille sivilisasjonens behov for råvarer og jomfruelige produkter. Dette fører til større press enn noen gang på råvarene, som dermed tynnes ut.

Plast i sirkulær økonomi

For tiden stilles det spørsmål ved bruk av plast da 40 prosent av den ender på deponi, 32 prosent havner i naturen og 8 millioner tonn ender opp i havet. Materialer med en verdi på mellom 80 og 120 millioner dollar går tapt hvert år.

Tomra er i en unik posisjon for å kunne hjelpe til med å forme sirkulærøkonomien.  De foreslår å legge de lineære modellene bak oss og tenke gjenbruk i sann sirkulær ånd.

I den lineære økonomien blir produkter brukt og kastet, mens den sirkulære økonomien går ut på å gjenvinne og gjenbruke råvarene.

 

Materialer i lukket sløyfe

I stedet for å kastes etter bruk skal materialene gå i sløyfe med tilnærmet jomfruelig kvalitet slik at man får maksimal verdi ut av produktet. På denne måten får avfall en verdi. Som leverandør av sorteringssystemer for avfall, har Tomra en nøkkelrolle.

– Å fortsette å bruke ressursene på en måte som ikke er bærekraftig og effektiv bør ikke lenger være en mulighet. Vi tar det globale problemet på alvor og fortsetter å utvikle nye sorteringsløsninger for avfall. På K-messen skal vi en forståelse av sirkulær økonomi og Tomras rolle. sier Volker Rehrmann, Vice-President Tomra Recycling & Mining.

Innosort Flake ble lansert i april 2019 på PRS Europe og er et toveis sorteringssystem for plastavfall i fraksjoner fra 2-12 millimeter etter farge og polymertype. På denne måten kan store mengder av kontaminerte gjenstander elimineres, noe som gir mindre svinn av PEt Flake-materialer.

I tillegg til sorteringsmaskiner leverer Tomra innovasjoner som øker sorteringsprosessen ytterligere. På K-messen vil de vise hvordan utstyret kan hjelpe til med å bygge opp sirkulær økonomi.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!