Tom Eng holdt innledningsforedraget på arrangementet.

Tomra var vertskap for global konferanse om plastgjenvinning

12 juni, 2019

4.-5. juni var Tomra vertskap for en todagers konferanse i Sofia for å diskutere løsninger på de problemene plastavfall skaper.

Tomra inviterte ledere og påvirkere i gjenvinnings- og avfallsindustrien til en global konferanse i Sofia, Bulgaria, 4.-5. juni. Temaet var «Recycling in a Plastic World».

Trender og innovasjoner

214 delegater fra 31 land fikk høre om trender og innovasjoner gjennom plastens verdikjede. De fikk også hvordan Tomra Sorting Recyclings teknologi brukes til å lage gjenbrukbare materialer fra husholdningsavfall. Dette ble vist på en helt ny gjenvinningsfabrikk til 40 millioner euro.

Tomra Leads Global Conference arrangeres annet hvert år, og dette var den tredje konferansen. Formålet med konferansen er å dele kunnskap og akselerere fremskritt når det gjelder resirkulering og avfallshåndtering.
I tillegg til fabrikkbesøk på Integra Plastic i byen Elin Pelin rett utenfor hovedstaden, bød konferansen på foredrag, diskusjoner og nettverksbygging.

Nyttig og populært forum

Tom Eng, Senior Vice-President og sjef for Tomra Sorting Recycling har følgende kommentar:

– Tomra Leads Global Conference har vist seg å være et nyttig og populært forum for utveksling av informasjon og ideer.

Årets konferanse fokuserte på noe som gir dyp bekymring for hundrevis av millioner mennesker over hele verden:

– Hva kan vi gjøre for å fjerne plasten som hoper seg opp på deponier, flyter i havet og dreper marint liv? Konferansen viste at resirkulering av plastavfall har en viktig rolle og at dette kommer miljøet til nytte. Samtidig har dette kommersiell verdi, avfall kan bli verdifullt.

The Future of Recycling
Paneldiskusjon.

På konferansens dag to fikk høyprofilerte foredragsholdere dele ekspertinnsikt når det gjelder retningen i gjenvinningsmarkedet, sirkulærøkonomi, jomfruelige materialers rolle og finansielle investeringsmodeller.

Tom Eng åpnet denne delen av konferanse med et foredrag kalt «The Future of Recycling – are you ready?». Mange svar ble gitt i foredraget og den påfølgende paneldiskusjonen.

 

Paneldebatter

 

Fem foredrag ble holdt i plenum på formiddagen, mens deltakerne på ettermiddagen kunne velge mellom plastgjenvinning og lovgivning. Begge konferansene ble etterfulgt av paneldebatter.

En diskusjon handlet om å overvinne utfordringene i plastens verdikjede. I den andre diskusjonen ble det utvekslet informasjon om hvordan resirkulering og avfallshåndtering må tilpasse seg endrede regler.

Til slutt ble deltakerne minnet om betydningen av sirkulærøkonomi, da Kristine Berg i Tomra viste videoen om eXxpedtion, seilekspedisjonen i 2018 der alle i mannskapet var kvinner. Filmen viser blant annet «The Great Garbage Patch».

Integra Plastics

Gjenvinningsfabrikken utenfor Sofia ble åpnet i februar 2019. Fabrikken sysselsetter 85 mennesker og har 14 Tomra Autosort-maskiner. En av Autosort-maskinene er også kombinert med Laser Object Detection.

To systemer har blitt spesialutviklet for denne fabrikken for å sortere ut svarte fleksible materialer. Kapasiteten inn på anlegget er 40.000 tonn blandet husholdningsavfall årlig.

Fabrikkens spesialitet er produksjon av toppkvalitet LDPE, PEHD og PP

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler