Erik Volden trekker seg som toppsjef i Kavli når hans erstatter er på plass.

Toppsjefen i Kavli, Erik Volden, går av som leder etter 16 år

2 desember, 2020

Under Erik Voldens ledelse har selskapet hatt betydelig vekst, noe som har gitt stadig større overføringer til det allmennyttige Kavlifondet.

– Jeg har hatt mange topplederjobber, men årene i Kavli har definitivt vært de mest meningsfylte, sier 59-åringen Volden i en pressemelding fra selskapet.

– Dette er jo det eneste norske dagligvareselskapet hvor alt overskudd går til gode formål, og det har derfor vært en helt unik lederjobb.

Vil fratre fra 2021

Volden meddelte styret allerede på forsommeren i år at han ønsket å fratre som konsernsjef i 2021, men vil avvente en endelig avgang til ny toppleder er på plass.

– Jeg har sittet lenge i denne rollen, og mener selv at konsernet er i en fase hvor det er riktig med et generasjonsskifte. Vi har alle forutsetninger for solid vekst i fremtiden, men det er viktig å få tilført både ny energi og nye tanker, sier han.

Volden har hatt ulike topplederjobber i dagligvarebransjen helt siden han var i midten av 30-årene, og hadde blant annet ledererfaring fra selskaper som Coca-Cola og ICA før han i 2005 ble konsernsjef i Kavli.

Så snart ny leder er på plass, planlegger han å prioritere rådgivnings- og styrearbeid. Han vil også tre inn i Kavlifondets styre fra våren 2021.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!