Tre steg i EUs strategi for plast i sirkulærøkonomi

14 februar, 2017ANNONSE

EU-kommisjonens veiviser for plast i sirkulær økonomi har identifisert tre hovedproblemer som de mener må løses. Flere løsninger er også foreslått.

1 Det brukes for mye jomfruelig plast i produksjon av plast
EU-kommisjonen foreslår mer utstrakt bruk av alternative råvarer som plastavfall (resirkulert material), biomasse eller karbondioksid. De vil utvikle innovativ teknologi for å fjerne tekniske barrierer når det gjelder gjenvinning, herunder metoder for å gjenvinne blandet plastavfall.
De ser også for seg insentiver for å oppnå mer variert bruk av råvarer.

2 Gjenvinning og gjenbruk av plast er for lav
For å ta tak i dette problemet foreslår EU-kommisjonen å styrke insentivene for det sekundære plastmarkedet ved å designe produkter med bedre gjenvinnbarhet.

3 En stor andel plast ender opp som søppel i miljøet
EU-kommisjonen vil reduserer marin forsøpling med 30 prosent ved å utvikle et bærekraftig rammeverk for biologisk nedbrytbar plast*. De vil investere i et opplæringsprogram som gjør det mulig for forbrukere å ta opplyste valg når det gjelder plast og gjenvinning.

Ber om tilbakemeldinger
Veiviseren, som ble publisert 26. januar 2017 er ment som informasjon til alle interessenter om EU-kommisjonens arbeid. Berørte parter er invitert til å komme med tilbakemeldinger.

* European Bioplastics har advart mot at bioligisk nedbrytbar plast ikke brytes ned i havet, men må komposteres industrielt for at den skal

Les mer om emnet her:

EU-kommisjonens sider om plastavfall 

EU-kommisjonens strategi for sirkulær økonomi

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!