Nature 2030 mener Norges metode med variabel pant bør innføres av alle land som vurderer panteløsninger for å redusere plastavfall og fremme resirkulering.

Landsdekkende støtte i Norge for pant med variable beløp 

9 mars, 2020

99 prosent av nordmenn mener at panteordningen med beløp som varierer etter størrelsen på drikkebeholderen, er brukervennlig og enkelt å forstå.

78 prosent mener at pant med forskjellige beløp er mest rettferdig for forbrukerne.

Enkelt å forstå

En undersøkelse fra Norstat, viser at 99 prosent av nordmenn mener systemet med forskjellige beløp, avhengig av størrelsen og materialet til drikkebeholderen, er brukervennlig og enkelt å forstå.

Ytterligere 78 prosent mener at variable pantebeløp er mer rettferdig for forbrukerne, enn fastbeløpene som man benytter i land som Tyskland, for eksempel.

Modellen med variable pantebeløp fører til at forbrukerne betaler mellom 2 kr og 3 kr ved kjøp av drikkebeholdere. Beløpet avhenger av størrelsen og materialet til beholderen.
Forbrukere som kjøper bokser og plastflasker på 0,5 liter eller mindre betaler 2 kr. For bokser og plastflasker på mer enn 0,5 liter, betales 3 kr.

I 2018 ble 88,6 prosent av alle plastflaskene pantet i Norge.

Den norske ordningen med høyere pant på store beholdere enn små, støttes av Nature 2030 (foto Infinitum).
Støttes av miljøaktivister

Aktivister mener andre nasjoner bør følge etter og benytte panteordninger med variable beløp. De mener at pant med fastbeløp kan påvirke konsumenter til å kjøpe store to-liters plastflasker, siden pant med fastbeløp representerer en vesentlig prosentvis økning av prisen til små enheter sammenlignet med større.

Aktivister mener dette kan knyttes til plastkrisen, og føre til økt overvekt ved at forbrukerne påvirkes til å kjøpe større enheter med sukkerdrikke.

Undersøkelsen ble bestilt av Nature 2030, et internasjonalt samarbeid med bedrifter, politikere og aktivister, med fokus på å behandle miljøet riktig i 2020-årene.

Norsk metode bør innføres i alle land

Nature 2030 mener Norges metode med variabel pant, bør innføres av alle land som vurderer panteløsninger for å redusere plastavfall og fremme resirkulering. I februar 2020 intervjuet Norstat 1 026 nordmenn i alderen 18 og over.

Støtten for variable pantemodeller ble reflektert på tvers av Norden gjennom ytterligere Norstat-undersøkelser utført i februar i år.

99 prosent av svenskene, 97 prosent av danskene og 100 prosent av finnene mener at landenes panteløsninger med variabel pant er brukervennlige og enkle å forstå. Ytterligere 87 prosent av finnene, 81 prosent av svenskene og 70 prosent av danskene mente at den variable modellen i landene deres er mer rettferdig forbrukerne, enn pant med fastbeløp benyttet andre steder.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!