Andreas Pihlstrøm, advokat i NHO. leder arbeidsgruppen for engangsplast.

Utvalg ber om innspill til engangsprodukter i plast

30 august, 2019

Arbeidsgruppen for engangsartikler i plast ber om innspill i forkant av et innspillsmøte 6. september i Næringslivets Hus.

Regjeringen har etablert en arbeidsgruppe som skal innhente kunnskap og gi anbefaling om tiltak som kan inngå i et mer forpliktende samarbeid mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet for å redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast.

Innspillsmøte 6. september

Arbeidsgruppen inviterer til innspillsmøte 6. september i Næringslivets Hus klokken 12.00-14.00. Påmelding må være sendt til utvalgets sekretær Henrik Lystad innen 4. september kl 12.00.

Kontakt arbeidsgruppens leder, advokateller om du har spørsmål.

Bakgrunn: for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling innen 1. mars 2020, og en delleveranse 15. september 2019. Utvalget legger til grunn relevant offentlig tilgjengelig dokumentasjon i sitt arbeide, herunder innspill gitt til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet i forbindelse med tidligere møter om tiltak for å redusere miljøbelastningen fra engangsartikler.

Utvalget ønsker i tillegg å invitere interessenter til å gi sine faglige innspill til det som
utvalget er satt til å gi sin vurdering av, herunder:

  • Hvordan vi kan redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast
    som ikke berøres av det varslede forbudet.
  • Materialer som kan erstatte plast i engangsprodukter som i dag bidrar til
    forsøpling av havet og naturen i Norge
  • Tiltak som kan inngå i en fremtidig avtale mellom departementet og
    næringslivet om engangsartikler

Les også: LO og NHO samarbeider om redusert bruk av plast

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler