Anlegget ble åpnet av ordfører i Ørsta kommune, Stein Aam (foto Andreas Solbakken).

Vartdal Plastindustri åpnet nytt komprimeringsanlegg for EPS

26 oktober, 2020ANNONSE

22. oktober hadde Vartdal Plast offisiell åpning av sitt nye anlegg for komprimering av EPS, det første skrittet mot å få EPS-avfall i loop som nye plastprodukter.

Vartdal Plast har i mange år brukt kapp fra egen produksjon tilbake i produksjonen av byggisolasjon. Slik har alt av EPS-kapp fra eigne anlegg blitt gjenbrukt. EPS er i Norge blant fraksjonene med høyest grad av gjenvinning.

Vil bidra til det grønne skiftet
Målet er at komprimeringsanlegget skal bidra til at Vartdal Plast kan bli 100 prosent sirkulære (foto Andreas Solbakken).
Jan Endre Vartdal (Foto Andreas Solbakken).

Likevel har Vartdal Plast over lengre tid registrert at mye av den «vanskelige» EPS-en ikke blir materialgjenvunnet, men blir sendt til forbrenning.  Dette gjelder for eksempel kapp fra byggeplasser, emballasjekasser fra anlegg som ikke komprimerer selv, og EPS som for eksempel blir brukt for å emballere møbler og elektriske artikler.

Vartdal Plast ønsker å bidra sterkt til det grønne skiftet. Daglig leder i Vartdal Plastindustri AS, Jan Endre Vartdal, er overbevist om at selskapets produkter om ikke mange år vil være laget av 100 prosent resirkulert plast.

– Plast er et fantastisk materiale med unike egenskaper, men vi som bransje må ta vår del av ansvaret når det gjelder å sikre at plasten kommer inn i den sirkulære loopen og får nytt liv som plastprodukt, sier Jan Endre Vartdal.

– I tillegg trenger vi forutsigbare rammer fra dem som styrer, og da vil vi se at utviklingen skyter fart.

Miljøstiftelsen Zero og EPS-foreningen har vært bidragsytere i prosjektet, og det er store forventninger til at prosjektet skal skape gode resultater. Grønt Punkt Norge er også en av de viktige støttespillerne i prosjektet gjennom sin støtte til komprimering av emballasjematerialer. – Uten denne støtten hadde ikke prosjektet vært mulig å realisere, fastslår Vartdal plast.

Viktig bidrag til den sirkulære økonomien
– Vi er overbevist om at dette er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien, sier Jan Endre Vartdal (foto Andreas Solbakken).

Det nye komprimeringsanlegget ligger på Liadal i Ørsta kommune. Vartdal Plast har geografiske plasseringer over hele landet, og selskapet vurderer flere lignende anlegg, dersom de ser at det blir grunnlag for det.

– Vi er overbevist om at dette er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien, sier Jan Endre Vartdal.

– Det vi gjør er å samle inn all EPS vi kan få fatt i ved hjelp av vår store bilpark på snart 70 vogntog. Etter at bilene våre har hentet EPS på miljøstasjoner, utvalgte byggeplasser og opphentingspunkter og levert til vårt anlegg på Liadal, setter vi i gang jobben.

– På Liadal knuser og komprimerer vi EPS-en. I praksis betyr det at vi tar luften ut av EPS-kulene, som i ekspandert form består av 98 prosent luft og 2 prosent plast, og lager blokker av komprimert EPS. Disse blokkene blir stablet på paller og solgt til plastprodusenter eller råvareprodusenter, der den komprimerte EPS-en blir smeltet om til EPS-granulat.

– Disse kan brukes til mange ting, blant annet isolasjonsplater eller andre plastprodukter. Komprimert EPS kan også brukes til å lage nytt EPS-råstoff. Målet på sikt er å bli 100 prosent sirkulære og lage vårt eget råstoff av den EPS-en vi samler inn, for en bærekraftig fremtid, avslutter Jan Endre Vartdal.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!