Verdens første fiskekasser av kjemisk resirkulert EPS i Norge

15 desember, 2021ANNONSE

Vartdal Plast, Bremnes Seashore og BASF introduserer  fiskekasser laget av kjemisk resirkulert EPS som transportemballasje til Bömlo fiskefileter.


Kjemisk resirkulert ekspandert polystyren (EPS) har formfruelig kvalitet og er godkjent som emballasje for matvarer.
I et felles prosjekt har de tre bedriftene demonstrert hvordan sirkulær økonomi kan praktiseres. BASF er råvareprodusent og -leverandør av EPS, Vartdal plast konverterer EPS-perlene til filet-fikekasser, mens Bremnes Seashore bruker kassen til transport til sin høykvalitets laks av merket Bömlo fra og med julen 2021.

– EPS er kjent og kjær med særdeles gode egenskaper for en trygg kjølekjede. En trygg kjølekjede er viktig for matvaretrygghet og for å unngå matsvinn, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore.

– For oss er det interessant å prøve alternativer der klima- og miljøavtrykket fra EPS blir merkbart redusert, og vi setter alltid pris på slike sirkulærøkonomiske initiativer.
Som en følge a produksjonsprosessen har Styropor Cycled de samme egenskapene som konvensjonell styropor. De utmerkede emballasjeegenskapene blir opprettholdt, som isolasjonsevne og støtmotstand med god bøye- og stablestyrke, som holder fiske fersk og trygg.

Pyrolyseolje erstatter fossile råvarer
I produksjonen av emballasjeråvaren EPS, som har blitt godt kjent de siste 70 årene, erstatter pyrolyseolje fossile råvarer.

I produksjonen av emballasjeråvaren EPS, som har blitt godt kjent de siste 70 årene, erstatter pyrolyseolje fossile råvarer. BASF henter oljen fra en teknologipartner som bruker en termokjemisk prosess kalt pyrolyse til å transformere forbrukeravfall som ellers ville blitt brukt til energigjenvinning eller gått på deponi, til dette sekundære råstoffet.

BASF bruker deretter oljen helt i starten av verdikjeden til å produsere ny plast og andre produkter. Siden resirkulerte og fossile råvarer blandes i produksjon kan de ikke skilles fra hverandre. Derfor blir den resirkulerte delen allokert til Styropor Cycled ved hjelp av en massebalansemetode.
Både tildelingsprosessen og selve produktet er sertifisert av en uavhengig revisor.

Styropor Cycled inn i EPS-produktporteføljen til BASF

– Kjemisk resirkulering av plastavfall er ikke bare avgjørende for å nå de europeiske målene for sirkulærøkonomi, men er også veldig nyttig for applikasjoner med høye kvalitets- og trygghetskrav, som for eksempel beskyttelsesemballasje, farmasiemballasje og matemballasje, sier Klaus Ries, leder i BASFs Syrenic Business Europe.

– Vi er derfor veldig stolte av CHemCycling-prosjektet med Bremnes Seashore for EPS-kasser, og vi er veldig glade for å ha bidratt i deres bærekraftsatsing.

Jan Endre Vartdal, daglig leder i Vartdal Plastindustri.

Også for produsenten Vardal Plast gir styropor Cycled mange fordeler, siden produktet er identisk med nytt materiale. Derfor trenger de ikke å justere produksjonsprosessen. Selskapet og produktene deres er sertifisert i samsvar med sertifiseringsprogrammet ecolopp som bekrefter at produktene er laget med 100 prosent resirkulert materiale som råvare.

– Bremnes Seashore har vært kunde av Vartdal i flere tiår, og vi er glade for at de er den første kunden som velger Vartal Airbox Loop, ei fiskekasse laget av 100 prosent Styropor Cycled-råstoff som kommer fra kjemisk resirkulert plast, sier Jan Endre Vartdal, eier og daglig leder i Vartdal Plast.

– Målet vårt er å transformere hele produksjonen vår fra å bruke fossilbaserte råvarer til å bruke fossilfrie eller resirkulerte råvarer. Ved å bruke Styropor Cycled råstoff fra BASG kan vi starte denne transformasjonen i nært samarbeid med kundene våre, uten at det påvirker kvalitet og egenskaper ved resirkulering.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!