Aina Stensgård, forsker i NORSUS presenterte emballasjeverktøyet PackMan.

PackMan viser hvordan valg av emballasje kan påvirke miljøet

21 juni, 2021ANNONSE

Aina Stensgård, forsker hos NORSUS presenterte emballasjeverktøyet PackMan under et webinar fra Emballasjeforeningen 16. juni. 

NORSUS har siden 90-tallet gjennomført prosjektene Handlekurv og Indikator for å beregne emballasjebruken per tonn produkt for alle materialtyper i Norge på vegne av Emballasjeforeningen. Tallene brukes til å lage en årlig rapport om emballasjeutviklingen til myndighetene. Dataene fra disse prosjektene danner også datagrunnlaget  som PackMan er bygget opp på.

Beregnet  for alle som emballerer produkter

–  Thomas Eie, emballasjeutvikler i BAMA og tidligere styreleder i Emballasjeforeningen, ba NORSUS om å lage en enkel sjekkliste som kunne hjelpe produsentene å dokumentere emballasjebruken, slik forskriften krever på vegne av medlemmene i Grønt Punkt Norge. Dette ble starten på PackMan, fortalte Aina Stensgård.

Aina Steinsgård, forsker i NORSUS.

Ved å putte data inn data om emballasjen og produktet i verktøyet kan man hente ut CO2-ekvivalenter, kg emballasje per tonn produkt, det totale klimaavtrykket og svinn. Ved å bytte emballasjematerial, vil tallene endre seg.
Emballasjeforeningen er i forhandlinger om å overta eierskapet for PackMan og vil gjøre det tilgjengelig for flest mulig virksomheter til lavest mulig kostnad. Visjonen er at programmet skal bli en integrert del av virksomhetenes arbeid med optimerte emballasjeløsninger.

Kartlegging av emballasjebruk

PackMan er et web-basert program for alle virksomheter som emballerer produkter. Programmet vil være et nyttig hjelpemiddel i å kartlegge den enkeltes virksomhets emballasjebruk og den miljøpåvirkning valg av ulike emballasjeløsninger resulterer i. På den måten kan virksomhetene få optimert sin emballasjebruk og bidra til avfallsforebygging. I programmet er det også innlemmet en løsning for å egendeklarere bedriftens emballasjebruk i tråd med EUs Emballasjedirektiv og tilhørende CEN-standarder.

Rapportering til myndighetene
Yngve Krokann, kometanseleder i Emballasjeforeningen.

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen, fortalte om bakgrunnen for at Emballasjeforeningen rapporterer inn data om emballasjebruken til myndighetene på vegne av Grønt Punkt Norges medlemmer.

– Det er mye jobb å rapportere, men dette er en del av myndighetenes krav. Man kan oppleve søksmål eller utestengelse fra markedet dersom emballasjen ikke oppfyller kravene som er nedfelt i direktiver, standarder og Avfallsforskriften kapitel 7, paragraf 1, sa han.

26. august arrangerer Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge et seminar i Oslo, der emballasjebruken i 2020 og eksempler på avfallsreduksjon og emballasjeoptimering skal presenteres.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!