No items found
- Norner slutter seg til pakten som en «Supporting Organisation» og vil støtte dem i implementeringen med vår erfaring og ekspertise., sier Direktør for Bærekraftig Utvikling, Thor Kamfjord.

– Vi trenger flere plastbedrifter med i «Operation Clean Sweep»

8 november, 2019

Det sier bærekraftansvarlig Thor Kamfjord i Norner, som sammen med Handelens Miljøfond vil øke norsk deltakelse i det globale programmet.

Ifølge Plastics Europe er utslipp av pellets den nest største kilden til primær mikroplast i EU, og det er plastbransjen som har en direkte kontroll med pellets-utslippene.

Plastics Europe har gjort OCS obligatorisk for sine medlemmer fra 2020. Siden OSC ble etablert i 2015 har nå nærmere 700 bedrifter blitt med i OCS. I Danmark har EPS-bransjen gjort det obligatorisk for sine medlemmer å delta i programmet.

I Norge er det foreløpig færre enn 10 deltakere fra plastbransjen som deltar. Til sammenligning er det i Danmark snart 100 bedrifter med, skriver Plastforum.no

Vil få bukt med pelletsutslipp

«Operation Clean Sweep» (OCS) er et frivillig gratisprogram for å få bukt med pellets-utslippene i plastbransjen, som et ledd i å redusere plastforurensning i verdenshavene.

– OCS er en svært en enkel måte å sørge for at plastråstoff fra plastbransjens aktører ikke havner i naturen eller i havene, sier Thor Kamfjord til Plastforum.

– Gjennom relativt enkle tiltak som har fokus på bevissthet og tiltak som oftest har lave investeringer kan man redusere pellets-utslippene vesentlig. Målet er nullutslipp av slikt plastråstoff, som av mange kalles «havfruetårer», sier Kamfjord.

Prosjektet er tuftet på seks forpliktelser som «medlemsbedriftene» må følge:

1. Forbedre arbeidsplassen og rutiner for å hindre avfallsutslipp
2. Skape og iverksette interne prosedyrer for å oppnå målene om nullutslipp av pellets
3. Sørge for at ansatte for opplæring i, og tar ansvar for å hindre, begrense og rydde opp i utslipp
4. Følge opp arbeidet med å hindre utslipp jevnlig
5. Samarbeide med lokale og nasjonale reguleringsmyndigheter for å begrense pellets-utslipp
6. Oppfordre alle selskapenes samarbeidspartnere (underleverandører, transportører osv) til å oppnå samme mål.

Les mer om Operation Clean Sweep og intervjuet med Thor Kamfjord

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!