VPK kjøper opp produsent av hylsepapp, rør og hylser

22 februar, 2019

Eieren av Peterson, VPK Packaging Group, har kjøpt den europeiske og kinesiske virksomheten i Corenso, som produserer hylsepapp, papprør og hylser.

Corenso er en internasjonal produsent av coreboard (hylsepapp), papprør og hylser til en rekke krevende industrielle bruksområder.

Europa og Kina
Avtalen som er inngått mellom VPK Packaging Group og NPAC International Inc. omfatter de europeiske og kinesiske aktivitetene i Corenso. Det betyr at Corensos virksomhet i Nord-Amerika fortsatt skal eies av NPAC International.

Avtalen er basert på vanlige vilkår og forventes å bli gjennomført i løpet av andre kvartal i 2019. VPKs hylse- og rørdivisjon markedsføres under varemerket Corex og har 14 fabrikker for produksjon av industrihylser og rør for oppspoling av papir, folie, tekstiler og metall.

Corex produserer også komposittbokser til pakking av mat, snacks, krydder, kosmetikk og brennevin.
Den europeiske og kinesiske virksomheten i Corenso inkluderer to hylsefabrikker i Finland og Frankrike, i tillegg til et nettverk av 10 spolefabrikker for hylser- og rør i Europa og tre i Kina.

Den kombinerte omsetningen er på 170 millioner euro, og antall ansatte i Europa og Kina er 850.

Hylser vil utgjøre 16 prosent i VPK
Etter at oppkjøpet er gjennomført vil hylse- og rørdivisjonen utgjøre en omsetning på 260 millioner euro, det vil si 16 prosent av VPK-gruppens omsetning. Den totale konverteringskapasiteten blir 285.00 tonn, mens den totale produksjonskapasiteten for hylser blir 300.000 tonn.

Oppkjøpet av Corenso utvider den geografiske spredningen til regioner der VPK hittil ikke har vært aktive. Viktige nye markeder er Finland, Spania og Kina. Basert på sin kundeorienterte visjon vil VPK Packaging Group svare på den globale etterspørselen etter papphylser og – rør.

Geografisk akse
– Corex og Corenso har hatt en interessant reise det siste tiåret, sier CEO Pierre Macharis i VPK.

– Vi er glade for å slå våre krefter sammen for å tilby bredere geografisk dekning og få maksimal utnyttelse av nettverket og ekspertise i VPK. Våre kunder kan stole på kvaliteten og servicen som Corex og Corenso tilbyr.

– Ved å integrere de to nye fabrikkene kan vi også tilby en strategisk geografisk akse for råvareleveranser fra Finland til Belgia sør for Frankrike.

VPK Packaing Group produserer resirkulert papir og papirbasert emballasje til mat- og drikkevarer, forbrukervarer og netthandel. Gruppen omsetter for 1,6 milliarder og vil få 6.400 ansatte ved mer enn 65 fabrikker i 19 land.

 

 

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler