Metal Packaging Europe har lansert et veikart sammen med European Aluminium for å mobilisere hele verdikjeden for aluminiumbokser til å jobbe mot 100 prosent resirkulering i 2030.

Produsenter av alu-bokser tar grep for å bli grønnere

9 juni, 2021ANNONSE

I starten av juni var EUs Green Week, et initiativ som skal oppmuntre innbyggere og industri til å engasjere seg i prioriteringene satt i Green Deal.

Flere parlamentsmedlemmer har ifølge Metal Packaging satt pris på at metallemballasjeindutrien viser at de støtter EUs innsats for å bli grønnere.

Green Deal foreslår en rekke tiltak for å øke kildeeffektiviteten og redusere forurensning. Tiltakene vil uten tvil påvirke produsentene. Likevel har mange bokseprodusenter i Europa forpliktet seg til å redusere klimautslippene betydelig og å arbeide mot å oppnå klimanøytralitet.

Avhengig av fornybar energi

Mange bokseprodusenter er sterkt avhengig av fornybar energi for å drive sine fabrikker, og flere har offentlig forpliktet seg til at driften deres skal vøre 100 prosent basert på fornybar energi innen 2050.

Alle fabrikkene til Ball Corporations fabrikker i EMEA er allerede drevet |00 prosent på fornybar energi, Trivium Packaging har oppnådd det sammen på sine fabrikker i Spania og Storbritannia. Solpaneler på taket på en av fabrikkene i Nederland reduserer de årlige CO2-utslippene med over 300 tonn. Det viser hvor mye overgangen til fornybar energi har å si for å redusere karbonfotavtrykket.

Bokseprodusentene har også gjort fremskritt når det gjelder vekten på boksene. CO2-utslippene fra produksjonen av drikkebokser i aluminium gir ned med 31 prosent i gjennomsnitt fra 2006 6il 2016, mye på grunn av reduserte materialmengde for å lage boksene.

Redusere vekten ytterligere

Siden har det blitt gjort tiltak for å redusere vekten på bokser ytterligere. Veggene i en aluminiumboks er nå like tynne som et menneskehår.
Aluminium er et material som kan gjenvinnes uendelig og har noen av de høyeste gjenvinningstallene i Europa. De siste tallene er 76,1prosent for aluminiumbokser og 82,5 prosent for stålemballasje. Resirkulering av aluminium og stål sparer henholdsvis 95 prosent og 70 prosent av energien som kreves i produksjonen.

Derfor prioriterer industrien å komme så nært som mulig til 100 prosent gjenvinningsrate. Metal Packaging Europe har lansert et veikart sammen med European Aluminium for å mobilisere hele verdikjeden for aluminiumbokser til å jobbe mot 100 prosent resirkulering i 2030.

Ved å maksimere det sirkulære potensialet for aluminiumbokser for drikkevarer har bransjen tatt mål av seg til å levere et betydelig bidrag til sirkulær og kildeeffektiv økonomi i EU.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!