”Att fasa ut plasten i våra konsumentförpackningar är nästa stora steg på vår resa mot att göra våra förpackningar mer hållbara”, säger Erik Olsen, IKEA of Sweden. (Bild IKEA)

Noll plast i IKEA-förpackningar – fokuserar på pappersbaserat

24 november, 2021ANNONS

Senast 2028 ska all plast vara borta från IKEA:s förpackningar – istället fokuserar koncernen på återvinningsbart pappersmaterial. Åtgärderna görs i linje med IKEA:s åtagande att ha en positiv inverkan på människor och planet.

IKEA skriver i ett pressmeddelande att utfasningen av plast i förpackningar sker i flera steg och omfattar till en början alla nya produkter för att senast 2028 omfatta hela sortimentet. Målet är att minska plastavfall och föroreningar samtidigt som IKEA är med och driver på omställningen till förpackningar tillverkade av förnybara och återvunna material.

”Att fasa ut plasten i våra konsumentförpackningar är nästa stora steg på vår resa mot att göra våra förpackningar mer hållbara och att minska plastavfall och utveckla lösningar av återvunna och förnybara material. Utfasningen sker stegvis under de kommande åren och främst fokuserar vi på papper, eftersom det är återvinningsbart, förnybart och ett material som människor över hela världen idag återvinner”, säger Erik Olsen, Packaging & Identification Manager på IKEA of Sweden.

IKEA skriver att förpackningslösningar är en viktig del av koncernens affärsmodell och en möjliggörare för säker hantering och produktion av hållbara produkter, som alla har råd med. För att bidra till att minska mängden avfall och nedskräpning har IKEA redan gjort mycket för att minska användningen av plast i sina förpackningslösningar.

Idag utgör just plast mindre än 10 procent av den totala volymen av det material, som används till förpackningar. Nu tar IKEA ännu ett steg mot sitt ambitiösa mål att endast använda förnybara eller återvunna material samtidigt som man banar väg att ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

IKEA spenderar över 10 miljarder kronor på cirka 920.000 ton förpackningsmaterial varje år. Att ta sig från plast i konsumentförpackningar kräver nya lösningar och ett nära samarbete med produktutvecklingen i hela värdekedjan..

”Att ständigt söka nya och bättre sätt att utvecklas är en del av vårt arv – och våra förpackningar är inget undantag. Och att ta oss från plast i våra förpackningar kommer utan tvekan att vara en utmaning under de kommande åren. Med denna satsning hoppas vi kunna stötta förpackningsinnovation och använda vår storlek och räckvidd för att positivt påverka industrin även bortom vår egen värdekedja”, säger Maja Kjellberg, Packaging Development Leader på IKEA of Sweden.

IKEA uppger i sitt pressmeddelande att även om målet är att helt avskaffa plast i förpackningar, så kan plastförpackningar dock fortfarande komma att finnas i vissa delar av IKEA:s matsortiment i syfte att säkerställa livsmedelssäkerhet. I dessa fall kommer man att använda sig av återvunnen plast eller av icke-fossil plast tillverkad av förnybara råvaror.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!