Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och hennes nordiska kolleger vill snabbt ha en global överenskommelse för att minska plastnedskräpningen i bl. a sjöar och hav. (Bild Jens Persson/Regeringskansliet)

Nordens miljöministrar vill ha global plastöverenskommelse

19 oktober, 2020ANNONS

Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin och övriga nordiska miljöministrar lanserar idag en rapport, som lyfter behovet av en global överenskommelse för att minska plastnedskräpning.

”Plast som sprids i våra sjöar och hav hotar ekosystem, påverkar fiske, sjötransporter, friluftsliv, turism, livsmedelssäkerhet och andra områden”, skriver Miljödepartementet i ett pressmeddelande.

Rapporten, som lanseras vid ett digitalt event, innehåller förslag, som ska engagera länder i ett gemensamt försök att förhindra plastföroreningar. Plastens hela livscykel har varit i fokus, då olika verktyg analyserats och exempel lyfts fram.

”Plastskräp återfinns idag överallt på jordklotet, även i de mest avlägsna och orörda områdena. Vi hittar plast i Arktis, i den djupa Marianergraven och på Midwayöarna tusentals mil från närmaste kontinent. Inget land kan ensamt lösa de utmaningar vi står inför, utan vi behöver samarbeta. Jag är därför glad över att idag lansera en rapport med förslag på hur en global överenskommelse kan utformas”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

De nordiska miljö- och klimatministrarna är eniga om att takten i arbetet mot marin plastnedskräpning behöver öka.  De antog i april 2019 en deklaration om att behovet av en global överenskommelse för att motverka marin plastnedskräpning och föroreningar av mikroplaster. Ministrarna beslutade då också att ta fram en nordisk rapport, som ska analysera olika angreppssätt och innehåll i en framtida global överenskommelse. Idag lanseras den rapporten virtuellt av de nordiska ministrarna.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!