700.000 ton plast – däribland många förpackningar – hamnar varje år i hushållsoporna i de nordiska länderna istället för att gå till återvinning. 

Nordiskt initiativ ska göra oss bättre på plaståtervinning

4 mars, 2015

Användningen av plast ökar runt om i världen. Så också nedskräpning och spridning av plast från avfallet till miljön. Mycket plastförpackningar hamnar i hushållsavfallet. Bara i de nordiska länderna slängs varje år runt 700.000 ton plast i hushållsavfallet – plast som skulle kunna återvinnas.
Nu har Nordiska Ministerrådet genomfört ett projekt som gått ut på att undersöka hur de nordiska länderna ska kunna återvinna mer plastavfall. Projektet har resulterat i ett antal vägledningar, som kan tillämpas i de nordiska länderna. 

Tre nya rapporter om plaståtervinning har tagits fram inom ramen för det Nordiska statsministerinitiativet för grön tillväxt. Slutsatserna är att producenter behöver tänka återvinning redan i designstadiet, att konsumenter behöver sortera ut mer plast och att insamlings- och sorteringssystemen behöver förbättras.

Nordiska Ministerrådet presenterar därför också tre nya vägledningar för hur länderna bättre kan sortera ut och hantera plastförpackningar ur hushållsavfallet.

I ”Guidelines to increased collection of plastic packaging waste from households” ges olika exempel på hur plastinsamlingen kan förbättras. Det mest effektiva sättet är att det blir enkelt för medborgaren att lämna in sitt plastavfall.

I ”Guideline for sorting of plastic at recycling centres” ges råd till återvinningscentraler till hur de kan optimera sortering och insamlingsmängder av plastavfall.

I ”Nordic Plastic Value Chains – Case WEEE” konstateras att bara 25 procent av all plast återvinns ur elektronikavfallet. I vägledningen pekas flera förbättringsområden ut: bättre materialspårning, utveckling av ny teknik, bättre kontroll för att stoppa illegal återvinning och illegal transport av elektronikavfall.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!