Norner går till sjöss med S/Y Fairwinds för att kartlägga förekomsten av mikroplast i haven.

Norska Norner går till sjöss för att kartlägga mikroplast

4 juni, 2018ANNONS

Norska plast- och polymerutvecklingsinstitutet Norner deltar i en havsexpedition, där man ska undersöka och kartlägga förekomsten av makro- och mikroplast i haven.
Expeditionen, som fått namnet ”Arctic Expedition 2018”, görs med segelfartyget S/Y Fairwinds ska tråla efter plastavfall i have och oceaner på sträckningen Bahamas – Bermuda – Newfoundland – Grönland – Island – Norge.

Norner skriver i ett pressmeddelande att merparten av seglatsen – drygt 5.000 nautiska mil – görs i Nordatlanten och delvis i arktiska farvatten. Detta är viktiga områden för fiske och det är därför intressant att få mer kunskap om förekomsten av mikroplast i de havsområden, där Golfströmmen leder vattnet norröver mot polarområdet. Enligt en artikel i tidningen Nature nyligen, har man nu funnit betydande mängder mikroplast i den arktiska isen.

S/Y Fairwinds är en 53 fots ketch i stål, som ursprungligen byggdes för den tyska sjökrigsskolan. Ägare och kapten ombord är Fredrik Molin, som de senaste fyra åren har seglat runt de olika världshaven på heltid. Med ombord finns Simen Wingerei, som utbildats hos Norner och som är initiativtagare till att expeditionen systematiskt ska samla in och kartlägga förekomsten av plast och mikroplast under seglatsen. När expeditionen är avslutat kommer de insamlade proven att analyseras av Norner.

Norner skriver att huvudsyftet med deltagande i expeditionen är att få en bättre dokumentation av marint avfall, inte minst när det gäller den typ av plastgranulat som kallas ”sjöjungfrutårar” och som orsakar lidande och död hos sjöfåglar och havslevande däggdjur och fiskar, när de misstas för föda.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!