Weine Wiqvist (t.v.) och Claes Thunblad (t.h.) är VD respektive ordförande i Avfall Sverige, som nu tills vidare avbryter samarbetet med FTI i den samverkansplattform., som presenterade för knappt två månader sedan. (Bild Avfall Sverige)

Nu avbryter Avfall Sverige sitt samarbete med FTI tills vidare

22 maj, 2019

Avfall Sveriges styrelse skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den samverkansplattform, som skapats tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Plattformen syftar till att genomföra beslutade förordningar för att nå ökad återvinning av förpackningar och tidningar. Avfall Sverige skriver att man anser att FTI successivt distanserat sig från innebörden i samverkansplattformen.

”Skälet till att vi tills vidare avbryter arbetet är att FTI har mycket bestämda uppfattningar om hur insamlingssystemet ska se ut och saknar flexibel inställning till lokala lösningar, som plattformen ger uttryck för”, säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige.

Det var i juni 2018, som den dåvarande regeringen fattade beslut om en förordningsförändring med syfte att reformera dagens producentansvar för förpackningar och tidningar och skapar ett bekvämt insamlingssystem, som går att lita på. I förordningsförändringarna tydliggörs att producentansvaret ska gälla fullt ut. Naturvårdsverket har i uppgift att ta fram en vägledning för arbetet.

Den 2 april i år publicerade Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och FTI en överenskommelse om en samverkansplattform avseende insamling och återvinning av förpackningar och returpapper, som bland annat byggde på ett antal s.k. tester i ett antal kommuner. Tanken var att dessa tester ska kunna vägleda om hur plattformen kan tillämpas i skarpt läge vid kommande samråd. LÄS HÄR!

”Avfall Sverige står fortfarande bakom plattformen och hoppas att kontakterna ska kunna återupptas, när Naturvårdsverkets vägledning är klar, när principerna för ersättning klargjorts, samt när parterna för plattformen har kunnat enas om synen på hur lokal anpassning ska ske”, säger Claes Thunblad, ordförande för Avfall Sverige.

Att arbetet tills vidare avbryts innebär även att testerna i de tio kommuner, som varit testkommuner, kommer att avbrytas tills vidare.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!