De första spadtagen tas till utbyggnaden av innovationscentrat. Från vänster: Mats Jeppsson, Innovation Manager, Ulf Nicklasson, VD Emballator Plastics & Innovations och Håkan Larsson, VD Emballator Lagan Plast. (Bild Emballator)

Nu bygger Emballator ut sitt innovationscenter i Ljungby

21 juni, 2021ANNONS

Emballator har startat en utbyggnad i Ljungby av det innovationscenter för förpackningslösningar, som man påbörjade under fjolåret och som är placerat i anslutning till Emballator Lagan Plast.

Den nu påbörjade utbyggnaden av innovationscentrat omfattar bland annat mer utvecklingsyta, konferenslokaler och kontor.

”Vi ser redan att våra ytor inte räcker till för vår ambitionsnivå och har nu tagit det första spadtaget för en utbyggnad på 760 kvadratmeter. I våra nya lokaler kommer vi att kunna utveckla och testa material och förpackningslösningar för framtiden. Den här satsningen är strategiskt viktig för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål”, säger Ulf Nicklasson, VD för Emballator Plastics & Innovations AB.

Maskinutrustning samt pilotlinjer med flerskiktslösningar, som kan producera mindre serier av de produkttyper, som bolag inom Emballator Plastics & Innovations tillverkar idag, kommer att finnas i innovationscentrets lokaler. Utbyggnaden skapar även möjligheten att investera i annan typ av utrustning, som är anpassad för morgondagens material och processer.

”Då vi strävar efter att minska beroendet av fossila material ger denna investering i större anpassade lokaler oss helt andra förutsättningar att testa och utvärdera nya material och tekniker. Detta är helt rätt steg i vår vision att bli ett erkänt kunskapscentrum dit kunder, leverantörer och samarbetspartners vänder sig för hållbar förpackningsutveckling”, säger Mats Jeppsson, Innovation Manager och ansvarig för Emballator Innovation Center.

En del som innovationscentret satsar på, är att se till att förpackningen hjälper till att reducera spill och svinn av produktinnehåll. De nya lokalerna blir därför avgörande för att kunna testa, mäta och ha en nära dialog med kunder kring valet av förpackningsmaterial.

”Barriäregenskaper blir allt viktigare framöver. De ska skydda den förpackade produkten och samtidigt ska de inte påverka återvinningen på ett negativt sätt, varken kvalitetsmässigt eller genom miljöpåverkan. Våra nya lokaler hjälper oss att testa, analysera och förbättra barriärer”, förklarar Mats Jeppsson.

För Emballator Lagan Plast innebär tillbyggnaden att samarbetet mellan bolaget och innovationscentret stärks, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna utökas för personal på bolaget.

”Nu får vi en bättre möjlighet till att göra fördjupade tester och kontroller i vår vardag. Det blir även en språngbräda för vår utvecklingsavdelning, som kan växa inom koncernen. Tillsammans kommer vi utveckla våra kompetenser och det är oerhört positivt”, säger Håkan Larsson, VD på Emballator Lagan Plast.

De utbyggda lokalerna förväntas stå klara i december 2021.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!