I pilotprojektet från 2021 användes specialtillverkade plastförpackningar för take-away, vilka kunde återanvändas tusen gånger… (Bild IVL)

Nu följer IVL upp testet med retur och pant på take-away

6 april, 2022ANNONS

Genom ett antal workshops ska IVL Svenska Miljöinstitutet nu följa upp det test av pantbelagda returförpackningar för take-away som genomfördes i fjol.

Återanvändbara förpackningar och pantsystem – kan det vara lösningar för att minska engångsplasten från våra take away-vanor? Det frågar sig IVL, som nu startar ett uppföljningsprojekt för att undersöka hur ett sådant system kan fungera i praktiken.

Undersökningen ska göras i form av ett antal workshops, grundat på erfarenheterna från det tidigare pilottestet. (Läs HÄR) Med sina workshops vill IVL utforska vilka åtgärder, samarbetsformer och eventuella innovationer som behövs för att återanvändning av take away-förpackningar ska kunna skalas upp till ett nationellt system,

Annelise de Jong är konsumtionsforskare på IVL. (Bild IVL)

”Vi behöver minska användningen av engångsförpackningar, både för att förbruka mindre resurser och minska miljöpåverkan men också för att minska nedskräpningen i naturen”, säger Annelise de Jong, konsumtionsforskare på IVL.

Regeringen beslutade i höstas att det ska ställas krav på att den som erbjuder snabbmat och dryck i engångsförpackning också ska erbjuda ett flergångsalternativ. De nya reglerna börjar gälla från och med 2024. Målet med åtgärden är att användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor i Sverige ska ha minskat med 50 procent till 2026.

”Det är viktigt att de nya systemen, som utvecklas för återanvändning, också fungerar i praktiken, och i större skala. Risken är annars att det skapas en mångfald av olika system, där vissa förpackningar och system kanske inte används tillräckligt mycket för att vi ska få en minskad miljöpåverkan”, säger Annelise de Jong.

I pilotprojektet, som genomfördes under 2021, testade IVL ett system för återanvändbara take away-förpackningar för både mat och dryck. Ett antal kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg deltog i projektet. De behållare, som användes, var tillverkade i 100 procent återvinningsbar plast och kunde återanvändas minst tusen gånger.

”Flera användare provade systemet under ett år och engagemanget var stort, både hos konsumenter och hos kaféer och restauranger runtom i landet”, säger Annelise de Jong.

Erfarenheterna från testerna tar man nu med sig till det uppföljningsprojekt, som drar igång. Det finansieras av Naturvårdsverket och hålls i form av ett antal workshops. Medverkar gör bland andra restaurangkedjan Eatery, pant- och återvinningsappen Bower (f.d. PantaPå), Håll Sverige Rent, Naturvårdsverket och branschföreningen Visita.

”Uppföljningsprojektet är ett initiativ för att förstå vilka hinder som finns för att skala upp den här typen av system och vilka åtgärder som krävs. Vi vill fånga upp vilka behov som finns hos konsumenter, hos restaurangägare och deras personal, men även hos systemutvecklare”, säger Annelise de Jong.

IVL skriver att förslagen till åtgärder sedan ska utvärderas utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!