Ecolean har nu publicerat sin hållbarhetsrapport för 2020. Där kan man bland annat läsa om företagets satsning på grön el i alla sina globala anläggningar. (Bild Ecolean)

Nu har Ecolean enbart ”grön” el i alla sina anläggningar

15 september, 2021ANNONS

Helsingborgsbaserade förpackningsföretaget Ecolean Group använder nu enbart så kallad grön elektricitet i alla sina globala anläggningar. Detta har uppnåtts genom att man nu kunnat ändra sina produktionsanläggningar i Pakistan och Kina till att använda grön el.

”Vi har arbetat hårt på många nivåer för att uppfylla vårt åtagande att använda 100 procent förnybar el till alla våra produktionsanläggningar år 2030. Och detta mål uppnåddes faktiskt redan 2020 genom att vi kunde teckna avtal om förnybar energi till våra produktionsanläggningar i Pakistan och Kina”, säger Anna Palminger, hållbarhetsdirektör på Ecolean Group.

”Detta visar på vårt engagemang, när det gäller att göra allt vi kan för att minska våra produkters livscykelpåverkan”, säger Anna Palminger. (Bild Ecolean)

Ecolean skriver att det mesta av energin, som man använder, förbrukas i produktions- och tillverkningsverksamheten och genom att köpa 100 procent förnybar ”grön” el minskar man ytterligare sin miljöpåverkan från produktionen.

”Om vi jämför våra koldioxidutsläpp från 2020 med data från vårt basår 2018, sparar vi över 3.400 ton CO2-ekv genom att skaffa 100 procent förnybar el, vilket innebär en minskning av 95 procent av våra Scope 2-utsläpp totalt. Detta visar på vårt engagemang, när det gäller att göra allt vi kan för att minska våra produkters livscykelpåverkan. Dessutom kan vi genom att köpa förnybar el till alla våra produktionsanläggningar både minska vår klimatpåverkan och samtidigt bidra till att driva efterfrågan på mer förnybar energi i samhället ”, säger Anna Palminger.

Mer om Ecoleans gröna el och andra miljöfrämjande åtgärder kan läsas i bolagets hållbarhetsrapport för år 2020, som nu publicerats. Rapporten kan läsa/laddas ner HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!