BillerudKorsnäs kallar till årsstämma den 5 maj i Stockholm – men reserverar sig för att stämman kanske inte alls kan hållas... (Bild BillerudKorsnäs)

Nu kallar BillerudKorsnäs till årsstämma – med reservationer

3 april, 2020ANNONS

Aktieägarna i BillerudKorsnäs AB kallas till årsstämma i Stockholm tisdagen den 5 maj 2020. Men det är en kallelse med stora reservationer: Med tanke på den rådande Covid-19-pandemin och hur läget kan utvecklas fram till stämman, så reserverar sig bolaget i kallelsen för om stämman över huvud taget kan genomföras…

”Den fortsatta spridningen av corona-viruset är svår att bedöma med säkerhet. BillerudKorsnäs följer utvecklingen noggrant. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. BillerudKorsnäs värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande samt arbetet med att begränsa smittspridningen, och kommer givetvis att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar av sammankomster. BillerudKorsnäs avser för närvarande att genomföra årsstämman som planerat, men i en situation där antalet personer på plats vid årsstämman riskerar överstiga då rådande begränsningar av sammankomster avser BillerudKorsnäs att ställa in årsstämman och kalla till årsstämma vid ett senare tillfälle”, skriver bolaget i sin kallelse.

Om stämman kan hållas som tänkt, så har BillerudKorsnäs beslutat att vidta särskilda försiktighets- och riskminimeringsåtgärder vid stämman. Exempelvis kommer inte bolagets tillförordnade VD och koncernchef Lennart Holm att hålla sedvanligt VD-anförande och närvaron av styrelseledamöter, koncernledningen och anställda kommer att begränsas. BillerudKorsnäs avser också att erbjuda en webbsändning av årsstämman.

För de aktieägare, som kommer till stämman, blir det dessutom en ganska ”torftig” tillställning.
”Varken kaffe, mat eller andra förfriskningar kommer att serveras till deltagarna vid stämman”, skriver BillerudKorsnäs i sin kallelse.

”Vi följer på nära håll den påverkan som corona-utbrottet har i Sverige och om regeringen eller relevanta myndigheter uppdaterar sina instruktioner eller rekommendationer, kan BillerudKorsnäs komma att besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman”, skriver bolaget.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!