Nu kan även förpackningar för flytande livsmedel förses med den officiella nordiska miljömärkningen Svanen.

Nu kan även förpackningar miljömärkas med Svanen

6 mars, 2019ANNONS

Den officiella nordiska miljömärkningen Svanen har funnits i 30 år och väglett konsumenter till bra produkter. Från i år kan även förpackningar miljömärkas med Svanen. Möjligheten gäller för förpackningar för flytande livsmedel och med märkningen intygar förpackningsproducenten att förpackningen är tillverkad av hållbara råvaror, enkelt kan materialåtervinnas och inte innehåller problematiska kemikalier.
 
I ett pressmeddelande skriver Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen i Sverige, att av den klimatpåverkan, som orsakas av öl och läsk, svarar förpackningarna för inte mindre än 80 procent. Om andelen återvunnet material ökar i förpackningarna, så skulle följaktligen utsläppen av växthusgaser minska. Svanen-märkta förpackningar skulle kunna göra stor skillnad  på den nordiska marknaden för dryckesförpackningar, som beräknas omsätta nästan 16 miljarder kronor om året.

”Världen står inför stora utmaningar. Det är bråttom om vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser och ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Då det skulle ge stor effekt om förpackningen produceras på ett mer miljöanpassat sätt ,så hoppas vi att tillverkarna nu tar chansen att miljömärka”,  säger Ragnar Unge, VD för Miljömärkning Sverige.

För att en förpackning för flytande livsmedel ska få märkas med Svanen fordras att den till minst 90 procent består av förnybara råvaror av hållbart ursprung eller till minst 80 procent består av återvunna råvaror samt att den uppfyller stränga kemikaliekrav.

Läs HÄR vilka kriterier som gäller för Svanen-märka förpackningar för flytande livsmedel.

————————————————–
Svanen är Nordens officiella miljömärke och skapades för att ge konsumenterna trovärdig miljövägledning.  Svanen-märket är mycket välkänt för konsumenterna i Norden. Vid en YouGov-undersökning 2018 uppgav 89 procent av befolkningen i de nordiska länderna att man känner till märket och har förtroende för det och vid en annan YouGov-undersökning i Danmark uppgav mer än hälften av de tillfrågade att de var positiva till möjligheten att kunna köpa drycker och flytande mat i en miljömärkt  förpackning.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!