Lignin utvinns från skogen och är ett framtidmaterial, som kan ersätta fossilbaserade material som plast. Nu kan man besöka den svenska testanläggningen för lignin LignoCity via en digital rundtur. (Bild Fredrik Karlsson/SolstaFoto)

Nu kan hela världen besöka svenska LignoCity – digitalt

7 februari, 2022ANNONS

Genom en digitaliserad rundtur kan nu Värmlandsbaserade LignoCity – test- och utvecklingsanläggningen för skogsråvaran lignin – i samarbete med utvecklings- och forskningsinstitutet RISE ta emot besökare från hela världen!

LignoCity är granne med papper- och massabruket Nordic Paper och ligger i Bäckhammar, söder om Kristinehamn. Anläggningen är en öppen test- och utvecklingsmiljö, som välkomnar alla som vill utveckla idéer och produkter kopplade till lignin. Det kan till exempel handla om allt från forskare, produkt- och affärsutvecklare till studenter. Bland aktörer som etablerat forskning och utveckling kring lignin i LignoCity kan nämnas det brittiska start-up-företaget Lixea, som sedan slutet av förra året driver en pilotanläggning för produktion av cellulosa och lignin från biomassa (Läs HÄR!)

Lignin kan beskrivas som naturens egna klister som binder fibrer och ger styrka. Det är tack vare lignin som träd kan växa och bli över hundra meter höga. Lignin är ett underutnyttjat material med stor potential som nu är på frammarsch och som kan användas inom ett flertal applikationsområden, bland annat förpackningar.

”Lignin är en möjlig ersättare för dagens fossilbaserade material. Vi ser det utvecklas i flera applikationer som kommit olika långt. Till exempel kan det användas för att ersätta plast och som bindemedel i asfalt. Dess egenskaper gör att det även kan nyttjas som flamskydd, barriärer och spunnen kolfiber”, säger Maria Ölmhult, som är projektledare på RISE och på LignoCity.

För att tillgängliggöra LignoCitys erbjudande för så många som möjligt har LignoCity och RISE nu alltså utvecklat en digital rundvandring. Nu spelar det inte längre någon roll var i världen man befinner sig: alla kan besöka test- och utvecklingsanläggningen.

”Att kunna erbjuda detta känns väldigt kul, inte minst i och med den situation alla befinner sig i nu, där digitala kommunikationsmedel används maximalt. Vi har möjlighet att ses i digitala möten och nu även visa upp vår anläggning på ett bra sätt utan att någon behöver lägga resurser på att resa hit. På så vis når vi förhoppningsvis fler. Även om alla kan träffa och besöka oss digitalt är vår förhoppning självklart fortfarande att internationella innovatörer ska se fördelarna med att fysiskt lokalisera sig här i Sverige för att ytterligare bidra till regionens bioekonomisatsningar”, säger Maria Ölmhult.

En av de aktörer som stöttar verksamheten i LignoCity är värmländska klustret Paper Province.

”Vi är en av flera aktörer som aktivt arbetar för att stötta testanläggningen och användningen av lignin. Stödet kopplat till LignoCity är stort och vi är glada av att vara en del av det”, säger Sandra Sundbäck, VD på Paper Province.

HÄR kan du ta en digital rundtur i LignoCity!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!