Mettler-Toledos nya checkvåg StarWeigh™ används för precisionsvägning av förpackningar med flytande läkemedel. (Bild Mettler-Toledo)

Ny checkvåg förenklar dosering och inspektion av läkemedel

11 oktober, 2021ANNONS

Mettler-Toledo har utvecklat två nya lösningar, som förenklar inspektion och dosering av förpackningar med flytande läkemedel. Nyheterna ingår i Mettler-Toledo Product Inspections kampanj ”Varje droppe räknas”.

Lösningspaketet består av checkvågen Mettler-Toledo StarWeigh™, som används för precisionsvägning av flytande läkemedel, och Mettler-Toledo T60 Integrerat 360, som är ett system med avancerade Track & Trace-funktioner för runda föremål som t.ex. läkemedelsflaskor och injektionsflaskor.

Mettler-Toledo skriver i ett pressmeddelande att marknaden för flytande läkemedel växer snabbt, pådriven av den ökande betydelsen av biologiska produkter som t.ex. vacciner och onkologiska läkemedel. Läkemedelsföretag och förpackningstillverkare anpassar sig efter marknadens krav på höga produktionsvolymer, som levereras snabbt och utan att kompromissa med behoven för kvalitetskontroll och efterlevnad av bestämmelser.

Kampanjen ”Varje droppe räknas” betonar vikten av precis produktvägning och spårbarhet för att hjälpa tillverkarna att säkerställa säkerhet för allmänheten och kostnadseffektiv produktion. Det är mycket viktigt att de dosstorlekar för flytande läkemedel, som patienten får, autentiseras vid försäljningsstället, eftersom de har en direkt inverkan på behandlingens säkerhet och verkan. Ur tillverkningssynpunkt bidrar exakt dosering i flaskor, injektionsflaskor och sprutor, utan över- eller underfyllning, till att uppfylla efterlevnadskraven och undvika dyra produktspill. Spårbarhetsfunktionerna (Track & Trace) säkerställer att tillverkarens läkemedels ursprung kan bevisas och spårbarhet ner till individuell produktnivå betyder att läkemedelstillverkare kan minska risken för stora och dyra återkallelser.

”Att varje droppe räknas är underförstått för varje tillverkare av flytande läkemedel, och det är ett budskap som väger tungt både för konsumentsäkerheten och ekonomin. Det borde vara en vägledning för varje beslut som tas kring produktionsdriften. Korrekta fyllnadsnivåer är inte bara en fråga om lönsamhet – de är många gånger avgörande för patientsäkerheten. På samma sätt är Track and Trace av individuella produkter i läkemedelsindustrin ett viktigt verktyg för att bekämpa det gissel som förfalskade läkemedel är och som utgör ett stort potentiellt hot mot patientsäkerheten”, säger Wulf Pries, marknadschef, Mettler-Toledo Product Inspection.

I StarWeigh-koncepter ingår anpassningsbara ”stjärnhjul” för snabb omställning till olika produktformer. (Bild Mettler-Toledo)

Checkvågen Mettler-Toledo StarWeigh™ är utformad för att ge fyllnadsnivåer med laboratorieprecision vid produktionsgenomströmning för små, instabila eller lätta produkter – exempelvis glas- och plastflaskor, injektionsflaskor och ampuller – som används för flytande läkemedel. Upp till fyra lastceller kan monteras, även nästa generations FlashCell™ från Mettler-Toledo som kan leverera mycket exakta vägningsresultat (+/- 5 mg) vid hastigheter upp till 300 produkter per minut. StarWeigh™ är en kompakt checkvåg, som kan installeras i befintliga produktionslinjer, med anpassningsbara ”stjärnhjul” för att passa olika krav på förpackningsform och möjliggöra snabba produktomställningar.

För att hjälpa tillverkare av flytande läkemedel att uppfylla regelverkskraven har Mettler-Toledo också lanserat T60 Integrerat 360-seriens system för märkning och verifiering samt serialisering och aggregering av runda objekt, som flaskor och injektionsflaskor. Med T60 Integrerat 360-serien är det möjligt att styra tredjepartssystem, som skriver ut koder direkt på flaskor och injektionsflaskor, jämfört med de typiska processerna, då flaskor sätts i kartonger, vilka sedan serienumreras. Systemet sparar tid och pengar åt tillverkarna genom färre märknings- och förpackningsprocesser.

”Produkterna kan integreras direkt i alla applikationer där tillverkningsprocessen måste uppfylla farmaceutiska krav med full spårbarhet, verifieringskedja och dokumentation, som stöder valideringen. Detta sparar mycket tid och pengar i alla led, från planering till drift, och förkortar tiden till marknadsintroduktion. Dessutom stöder funktioner som utökad användarhantering, verifieringskedja och lösenordsskydd Good Manufacturing Processes och sänker risken för att inte uppfylla kraven”, skriver Mettler-Toledo i pressreleasen.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!