Från 2024 ska visa restauranger, etc kunna erbjuda återanvändbara matlådor och dryckesmuggar till gästerna i stället för engångskärl. (Bild genrebild. DCStudio/Freepik)

Ny lag: matgäster ska erbjudas återanvändbara lådor/bägare

8 november, 2022ANNONS

Enligt en ny lag ska företag, som serverar mat och dryck i engångskärl, erbjuda kunderna möjlighet att få maten eller drycken i återanvändningsbara kärl som matlådor eller bägare. Kravet gäller företag, som serverar mat och dryck i engångskärl till fler än 150 kunder per dag, och lagen träder i kraft den 1 januari 2024.

Livsmedelsverket skriver att lagstiftningen är en åtgärd för att minska förbrukningen av engångsplastprodukter inom EU. I Sverige är målet att minska förbrukningen med 50 procent till år 2026 jämfört med 2022. De återanvändningsbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

Om lagen
De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2024. Kraven framgår av 17-20 §§ förordningen (2021:996) om engångsprodukter.
Kraven gäller inte den som serverar snabbmat i en engångsmugg eller engångsmatlåda som enbart består av papper eller kartong, och som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. Kraven gäller inte heller den som serverar dryck eller snabbmat i färre än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag. Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Företag, som berörs av den nya lagstiftningen, kan vara allt från stora hamburgerkedjor till mindre restauranger och serveringsställen, som både serverar mat på plats och för avhämtning. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska vara sådana som har så liten negativ effekt som möjligt på människors hälsa och miljön.

Livsmedelsverket och Naturvårdsverket ska stötta berörda aktörer som företag och den kommunala kontrollen i omställningen inför att den nya lagstiftningen träder i kraft.

”Stödet som vi nu tar fram tillsammans med Naturvårdsverket handlar bland annat om att tydliggöra hygienkraven för att ha en god livsmedelssäkerhet och om att informera om vilka återanvändbara muggar och matlådor som bör användas”, säger Åsa Kjellgren, chef för avdelningen för kontrolledning på Livsmedelsverket.

Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket. (Bild Naturvårdsverket)

På försäljningsstället ska konsumenter informeras om flergångsalternativ och den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor bidrar till, och vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av dessa.

”Det är upp till marknadens aktörer att åstadkomma förändringen. Det finns några alternativ till system i Europa men hur det kommer att bli i Sverige vet vi ännu inte”, säger Åsa Stenmarck på Naturvårdsverket.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!