Berry Superfos plastförpackningar med kolfri svart färg används nu till norska Diplom-Is glassvarumärke Royal. (Bild Diplom-Is)

Ny svart färg på glassboxar ger 130 ton mer plast i återvinning

26 februari, 2021ANNONS

Norska Diplom-Is använder en ny typ av kolfri färg i sina svarta plastförpackningar med Royal-glass. Den nya färgen gör att boxarna nu kan plaståtervinnas.

Diplom-Is har blivit kända för sina svarta plastförpackningar till glassvarumärket Royal. Men på grund av den svarta färgen har plastboxarna varit svåra att återvinna, eftersom svart plast oftast automatiskt sorteras bort hos plaståtervinnarna. Nu har Diplom-Is fått nya svarta glassboxar från Berry Superfos, där plasten innehåller en ny typ av kolfri svart färg, som inte sorteras bort. De nya glassboxarna innebär en ökad plaståtervinning med 130 ton plast om året.

Berry Superfos ser mycket positiv på att Diplom-Is nu valt företagets återvinningsbara svarta plastboxar.

”Genom ett nära och strategiskt samarbete har vi utvecklat och lanserat en ny typ av svart plastbasread glassförpackning av hög kvalitet”, säger Søren Marcussen, som är regionansvarig i Superfos Nordic.

Diplom-Is skriver i ett pressmeddelande att skiftet från den svarta färgen ”Carbon Black” till den nya ”Non Carbon Black” varit en framgång och att det är en del i företagets strategi att arbeta aktivt för att reducera sitt kolavtryck på miljön.

”Hållbarhet är viktigt för oss”, säger marknadsdirektör Anne Borge Sturød. (Bild Diplom-Is)

”Hållbarhet är viktigt för oss. Om vi ville fortsätta att leverera Royal-glassen i svarta plastförpackningar, så kände vi att vi måste hitta en lösning på sorteringsproblematiken med svarta plastförpackningar. Genom att byta till färgen ´Non Carbon Black´ kan de svarta Royal-förpackningarn nu sorteras och återvinnas som vanlig plast”, säger Diplom-Is marknadsdirektör Anne Borge Sturød.

Innan lanseringen på marknaden har de nya svarta glassboxarna genomgått en rad tester på återvinningsanläggningarna IVAR och ROAF i Norge samt Suez Circpacs stora sorteringsanläggning i Tyskland. Testerna har resulterat i att de nya svarta förpackningarna nu är certifierade för plaståtervinning både i Norge och resten av Europa.

”Detta gör det möjligt att återvinna närmare 3 miljoner svarta glassförpackningar och omvandla plasten i dem till nya plastprodukter”, säger Anne Borge Sturød.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!