I den unika stålbandspressen ska man kunna tillverka ligninhaltigt förpackningsmaterial, som är bättre än material baserade på kemisk massa.

Nya förpackningsmaterial kan skapas i unik stålbandspress

14 december, 2018

Forsknings- och utvecklingsföretaget MoRe Research i Örnsköldsvik har tillsammans med IPCOMittuniversitetet och industripartners utvecklat en ny och unik stålbandspress, som kan användas för tillverkning av nya, ligninhaltiga förpackningsmaterial, vilka är bättre än material baserade på kemisk massa.

Tanken är att skapa förutsättningar för att dagens tidnings- och journalpappersbruk ska kunna modifiera sina pappersmaskiner och massaprocesser för tillverkning av förpackningsmaterial.

Metallindustriföretaget IPCO i Sandviken har designat prototypen till stålbandspressen, som tagits fram för att öka styrkeegenskaperna i ligninhaltigt papper och som nu installerats hos MoRe Research. I pressen kan tryck, temperatur och hastighet varieras för att utvärdera och optimera processbetingelser. Stålbandspressen simulerar industriliknande förhållanden och blir ett viktigt steg för kommersialiseringen av tekniken.

”Med testresultat så hoppas vi nu att stålbandsteknologin kommer att få acceptans av skogsindustrin, som ett effektivt sätt att tillverka nya material baserade på trä. Vi tror att det finns potential att utveckla fler applikationer. Samarbetet med MoRe Research och Mittuniversitet är ett utmärkt sätt att hitta ett nytt och spännande användningsområde för vår teknologi”, säger Cherryleen Garcia-Lindgren, Global Innovation Manager hos IPCO.

Som en del i projektet drivs också ett doktorandarbete för att optimera processen.

”Syftet med mitt doktorandprojekt är att utveckla starka och våtstarka förpackningsmaterial baserade på högutbytesmassa. Just våtstyrkan har en mycket god potential att ersätta dagens plaster i många typer av förpackningar. Ett annat viktigt syfte är att skapa nya förutsättningar för produktion av TMP eller CTMP vid pappersbruken och modifiera pappersmaskinerna till att producera nya förpackningsmaterial”, säger Tove Joelsson, industridoktorand vid FORIC, Mittuniversitetets forskarskola, och anställd vid MoRe Research. 

”I vårt pågående forskningsprojekt har vi haft stor glädje och nytta av samarbetet med MoRe Research och den nya pilotanläggningen. Vår målsättning är att utveckla ett miljövänligt våtstarkt förpackningspapper av mekanisk massa”, kommenterar Per Engstrand, professor inom mekanisk fiberteknologi vid Mittuniversitetet.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar