I de nya produktionslokalerna i Helsingborg sker nu kalibrering och uppstart av den miljövänliga produktionsprocessen. (Bild Marvaco)

Nya lokaler och investeringar för prepresspecialisten Marvaco

17 mars, 2021ANNONS

Finska prepresspecialisten Marvacos svenska enhet i Helsingborg har flyttat till nya lokaler och blivit det första helt lösningsmedelsfria prepresshuset i Norden för klichéproduktion.

Flytten till den nya produktionsanläggningen i Helsingborg skedde i början av februari och i samband med detta gjordes en rad investeringar ny utrustning för att reducera behovet av lösningsmedel vid tryckformsframställning och för att öka hållbarheten i produktionsprocessen.

”Installationen av den senaste tekniken är den första av sitt slag i Skandinavien. Vår enhet i Helsingborg är det första helt lösningsmedelsfria prepress-huset i Norden för klichéproduktion. Kundernas efterfrågan på miljövänliga lösningar ökar hela tiden och de investeringar, som vi nu gjort, inte bara möter dessa krav utan vi erbjuder också tjänster av högsta kvalitet på ett ännu mer hållbart sätt”, säger Jan Viberg, VD Marvaco Sverige.

Investeringarna innebär bland annat att man i Helsingborg nu använder avancerad teknologi från prepressleverantören XSYS. Snabbare tryckformsproduktion, bättre kvalitet och enklare hantering samt eliminering av lösningsmedel och minskat avfall är fördelar med XSYS nyloflex® Xpress System.

”Vi är mycket glada över att utöka vårt samarbete med Marvaco, som nu tar nästa steg i sin strävan att erbjuda de mest miljövänliga produktionsmetoderna i branschen”, säger Friedrich von Rechteren, global affärschef för XSYS.

De nya lokalerna är anpassade för ett optimalt produktionsflöde med effektiv uppvärmning och lägre energiförbrukning. Även installationen av den modernaste utrustningen minskar energiförbrukningen jämfört med traditionell tryckformsproduktion. Detta och lokalens strategiskt viktiga läge innebär en mer miljöeffektiv och smidig trycksformsproduktion.

”Genom våra investeringar stödjer vi förpackningstryckerier i deras arbete med att bli mer miljöeffektiva. I år kommer vi att ta ytterligare investeringssteg för att minska koldioxidavtrycket inom Marvaco-koncernen”, säger Kai Lankinen, Executive Partner på Marvaco.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!