En förslutbar papperpåse för restavfall är under utveckling hos Nordic Paper och Norbag och kommer inom kort att börja testas i Värmland. (Bild pressbild)

Nya papperspåsar för avfall kommer att testas i Värmland

12 januari, 2022ANNONS

Inom kort kommer man i Värmland att börja testa en ny typ av avfallspåsar av papper, som ska kunna ersätta konventionella plastpåsar för restavfall.

De nya papperspåsarna utvecklas av Värmlandsbaserade pappersproducenten Nordic Paper och påstillverkaren Norbag och i projektet deltar även värmländska klustret Paper Province samt Karlstads Energi AB. Utvecklingsprojektet leds av Karlstads Energi och övriga aktörer bidrar med papper, påstillverkning, tryck, pilottest, rådgivning samt utvärdering och marknadsföring.

Representanter för de fyra värmländska aktörerna; fr. v.: David Bohn Stoltz, affärsutvecklare på Karlstads Energi, Pia Lundin, produktchef på Nordic Paper, Jerry Andersson, platschef på Norbag, samt Peter Edberg, projektledare på Paper Province. (Bild pressbild)

Bärkassar av papper blir allt vanligare i sopkärlen i takt med att plastpåsarna fasas ut i handeln. Men pappersbärkassar är vanligtvis inte anpassade för restavfall – de är bland annat svåra att försluta på ett praktiskt sätt vilket skapar problem för såväl hushållen som för sophämtare och energibolag. Nu samverkar alltså de fyra värmländska aktörerna för att lösa utmaningen och ge papperspåsen en given plats i sopsystemet.

Karlstads Energi har märkt att allt fler papperspåsar används till restavfall i sopkärlen, men även att mängden löst avfall ökar.

”En papperspåse för restavfall ska vara förslutningsbar, vilket gör den till ett bättre alternativ än de pappersbärkassar, som vi idag ser blir allt vanligare i soptunnorna”, säger David Bohn Stoltz, affärsutvecklare på Karlstads Energi.

En förslutningsbar påse förenklar hanteringen väsentligt, då avfallet inte riskerar att falla ut i avfallskärlet. Det innebär också att kärlen inte behöver tvättas lika ofta. Om plastpåsarna byts ut minskar även mängden plast i avfallsförbränningen och därmed även förbränningens koldioxidutsläpp.

”För Nordic Papers del är det här helt i linje med många kunders önskemål om att ersätta plast med papper. Vårt starka kraftpapper gjort på förnyelsebar lokal råvara ökar ständigt i efterfrågan”, säger Pia Lundin, produktchef för kraftpapper på Nordic Paper.

Utvecklingen av den nya papperspåsen är på god väg och inom kort kommer utvalda hushåll i Karlstad att få testa den. Målet är att kunna starta försäljning av påsen i butik under 2022 och de fyra aktörernas förhoppning är att de fiberbaserade avfallspåsarna på sikt ska kunna bli ett mer hållbart alternativ till de avfallspåsar av plast, som idag säljs på rulle i butikerna.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!