Nina Jönsson lämnar VD-posten i Plantagen och blir ny VD för ICA Gruppen från 1 januari 2023. (Bild ICA Gruppen)

Nya verkställande direktörer i ICA Gruppen och ICA Sverige

23 augusti, 2022ANNONS

Nina Jönsson och Erik Lundberg har utsetts till nya verkställande direktörer i moderbolaget ICA Gruppen respektive dotterbolaget ICA Sverige.

Nina Jönsson är för närvarande VD i Plantagen och hon har över 20 års erfarenhet av olika ledande befattningar inom detalj- och livsmedelshandeln och har också en sexårig erfarenhet som tidigare sortiments- och inköpsdirektör inom ICA Sverige. Hon tillträder sin nya befattning som VD för ICA Gruppen den 1 januari 2023.

Per Strömberg lämnar VD-stolen i ICA Gruppen efter 10 år. (Bild ICA Gruppen)

”Jag är väldigt glad att Nina Jönsson har valt att tacka ja till jobbet som VD för ICA Gruppen. Kombinationen av en bred bakgrund från både leverantörsledet och handeln gör att hon har de unika erfarenheter som krävs för rollen som VD för ICA Gruppen. Nina Jönsson har också ett starkt ledarskap som bygger på att ge stort ansvar och mandat ute i organisationen som säkrar handlingskraft och snabbhet”, säger Claes Göran Sylvén, ordförande i ICA gruppen.

Nina Jönsson efterträder Per Strömberg, som varit VD för ICA-gruppen sedan 2012. Han lämnar VD-stolen men har förslagits som ny styrelseledamot i bolaget.

”Jag satte målbilden att vara en längre tid på ICA när jag började 2012 och det tycker jag att 10 år väl uppfyller. Det känns som rätt tidpunkt för mig att avsluta min operativa roll och jag ser fram emot att fortsätta som ledamot i ICA Gruppens styrelse”, säger Per Strömberg.

Eric Lundberg blir ny VD i ICA Sverige från 1 september. (Bild Simon Hellsten)

Samtidigt med beskedet om ny VD för ICA Gruppen meddelar ICA också att man utsett ny VD för dotterbolaget ICA Sverige. Det blir Eric Lundberg, för närvarande VD för Apotek Hjärtat, och han efterträder Anders Svensson, som har valt att lämna VD-posten efter 13 år.

Eric Lundberg har arbetat inom ICA Gruppen som VD för Apotek Hjärtat sedan 1 maj 2021. Innan dess har han nära 20 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom svensk detaljhandel bl.a. som koncernchef på Kjell & Company.

Eric Lundberg tillträder sin nya befattning den 1 september och avgående VD Anders Svensson stannar kvar inom ICA Sverige fram till tredje kvartalets slut för att säkerställa en bra överlämning.

Till ny VD i Apotek Hjärtat efter Eric Lundberg har samtidigt utsetts Monika Magnusson, i dag försäljningsdirektör på Apotek Hjärtat.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!