Återvinningen av plastförpackningar från svenska hushåll har ökat markant från 2020 till 2021, enligt Svensk Plaståtervinning i Motala. (Bild Svensk Plaståtervinning)

Ökad återvinning och mindre utsläpp av plastförpackningar

3 augusti, 2022ANNONS

Återvinningen av plastförpackningar från de svenska hushållen ökar markant samtidigt som klimatpåverkan minskar, enligt Svensk Plaståtervinnings hållbarhetsrapport.

Enligt rapporten ökade återvinningen av plastförpackningar från svenska hushåll med 17 procent mellan år 2020 och år 2021. Det innebär att mer än 20.000 ton plastförpackningar har återvunnits cirkulärt, en ökning med nästan 3.000 ton från föregående år.

Bild ”från ovan” som visar en del av Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala (Bild Svensk Plaståtervinning)

”Den ökade återvinningen leder till minskad klimatpåverkan, vilket vidare hjälper bolagets producentkunder att nå sina klimatmål”, skriver Svensk Plaståtervinning.

Statistiken i rapporten visar att den totala återvinningsgraden i Svensk Plaståtervinnings insamlings- och återvinningssystem har ökat från 15,4 till 18,1 procent. Det har i sin tur medfört att bolaget har sänkt sin, och sina producentkunders, klimatpåverkan med närmare en femtedel jämfört med föregående år.

”Jag är oerhört stolt över att kunna presentera så här positiva klimatnyheter. Att vi har lyckats öka den cirkulära återvinningen beror på att konsumenterna lämnar in fler plastförpackningar via FTI:s insamlingssystem och att vi på Svensk Plaståtervinning har lagt ner stor möda på att ytterligare optimera vår utrustning för att kunna sortera ännu effektivare”, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Mattias Philipsson är VD på Svensk Plaståtervinning. (Bild Svensk Plaståtervinning)

Svensk Plaståtervinning skriver i ett pressmeddelande att man är en av få aktörer inom avfallsbranschen i Sverige, och den enda inom plaståtervinning, som öppet redovisar sin klimatdata.

I bolagets hållbarhetsrapport går det att följa klimatutsläppen genom hela återvinningssystemet. Detta är långt mer än vad dagens lagstiftning kräver, men är nödvändigt för att kontrollera klimatpåverkan och vilka förbättringsåtgärder som behövs. Bolaget har uppmärksammats internationellt, bland annat av EU-kommissionen, för sin transparenta rapportering av återvinningsstatistik, och har även blivit ett internationellt föredöme, när det gäller sin spårbarhet och kontroll genom hela systemet från insamling till återvunnen plastråvara.

”Vi anser att vi måste gå längre än vad lagen kräver. Vi behöver öppet och transparent visa våra producentkunder hur deras plastförpackningar hanteras, hur stor andel som återvinns och hur stor klimatpåverkan de har. Vi har gått före och visat vad som är möjligt, men för en verklig omställning av branschen, både i Sverige och internationellt, krävs även att kontrollen och lagstiftningen skärps”, menar Mattias Philipsson.

Konsumenternas insats är en nyckel i hela systemet och därmed finns naturligtvis förväntningar på att inlämnade plastförpackningar återvinns.

Svensk Plaståtervinnings nya anläggning Site Zero tas i drift nästa år. (Bild Svensk Plaståtervinning)

”Klimatberäkningar och kontroll är viktigt även ur ett konsumentperspektiv. Svenskarna förväntar sig att återvinningen sker på rätt sätt, att klimatpåverkan minskar och att aktörerna i systemet är seriösa. Vem som tar hand om förpackningarna, hur, och var de förhoppningsvis återvinns är helt avgörande för resultatet”, säger Mattias Philipsson.

Nästa år tas Svensk Plaståtervinnings nya anläggning Site Zero i drift i Motala, vilket skapar förutsättningar att kraftigt öka den cirkulära plaståtervinningen. Site Zero blir världens största och mest effektiva återvinningsanläggning, som kan sortera och återvinna hela tolv plastfraktioner. Det motsvarar i stort sett alla plastsorter som används som förpackningsmaterial på den svenska marknaden.

”Med Site Zero kan vi sänka klimatpåverkan rejält för våra producentkunder. Och det sker genom cirkulär återvinning, där återvunnen plastråvara produceras, som sedan kan användas till nya högkvalitativa plastförpackningar eller plastprodukter”, avslutar Mattias Philipsson.

——————————————————–
Några fakta ur hållbarhetsrapporten:
* Insamlade plastförpackningar från hushåll 2021 (ton): 59.213 (2020: 51.452)
* Återvunna plastförpackningar från hushåll 2021 (ton): 20.097 (2020: 17.437)
* Återvinningsgrad av hushållsförpackningar 2021 (%): 18,1 (2020: 15,4)
* Minskad klimatpåverkan för producentkunder 2021: 19 procent jfr med föregående år
* Återvunnen plast 2021, som inte omfattas av producentansvaret i Sverige och som på grund av felsortering har kommit till Svensk Plaståtervinning (tandborstar, pulkor, plastleksaker mm): 2.500 ton

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!