Svenskarna återvann fler förpackningar per år och person år 2019 än tidigare.( Bild FTI)

Ökad förpackningsåtervinning under 2019 enligt FTI:s statistik

4 mars, 2020

Intresset för miljö och hållbarhet har aldrig varit större och återvinning är något som engagerar många. Det syns inte minst i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) färska statistik, som visar att varje svensk under 2019 i genomsnitt lämnade 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning. Totalt samlades 643.000 ton förpackningar och tidningar in, vilket var en klar ökning jämfört med år 2018.

”Det är fantastiskt att viljan att återvinna är så stor! Sverige är ett av de bästa länderna i Europa på återvinning, men vi behöver bli ännu bättre. Här kan alla bidra. Varje insamlad förpackning gör skillnad” säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

”Extra glädjande är att alltfler plastförpackningar återvinns”, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Statistiken är ett resultat av det som Sveriges hushåll har lämnat till återvinning via FTI. 2019 års statistik visar att mängden insamlade glas-, pappers-, plast- och metallförpackningar totalt sett ökade med 4 procent jämfört med 2018 och att ökningen var störst avseende metall och plast, som båda ökade med drygt 6 procent var.

”Vi är mycket glada över att se att trenden för insamlade förpackningar fortsatt går åt rätt håll. Extra glädjande är att fler plastförpackningar har lämnats in, något som vi på FTI jobbat för under en längre tid både med producenter och konsumenter. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar hamnar i hushållssoporna idag, schampoflaskor och kladdiga matförpackningar får inte alltid chansen att bli återvunna vilket är olyckligt”, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Sett till genomsnitt per person så ökar återvinningen för alla materialslag utom för tidningar, som minskade från 18,7 kilo per person 2018 till 16,0 kilo år 2019. Och förklaringen är förstås ändrade konsumtionsvanor av media, där alltfler läser tidningar på nätet och mängden tryckta publikationer minskar.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!