Finska Neste och holländska Circularise ska samarbeta för ökad synlighet och spårbarhet av polymerer och kemikalier i cirkulära försörjningskedjor. (Bild Dreamstime)

Ökad spårbarhet av plaster i cirkulära försörjningskedjor

31 maj, 2022ANNONS

Halvstatliga finska polymer- och petroleumbolaget Neste och nederländska startup-företaget Circularise har inlett ett samarbete för att öka synlighet och spårbarhet av plaster och kemikalier i cirkulära försörjningskedjor.

Samarbetet innebär att man ska införa Circularises egenutvecklade spårbarhetsprogramvara i cirkulära försörjningskedjor för polymerer och kemikalier. Företagen ska samarbeta för att etablera digitala lösningar, som spårar förnybara och återvunna materialflöden, vilket ger ökad transparens i försörjningskedjan.

Circularises blockkedjebaserade spårbarhetsprogramvara för försörjningskedjor skapar en digital tvilling av det fysiska materialet. Denna tvilling sparar information om de använda materialen i hela försörjningskedjan, vilket gör det möjligt för alla parter i kedjan att hålla ordning på materialet. Det går att verifiera varifrån materialen kommer och hur och var de har processats. Tvillingen kan också lämna uppgifter om hållbarhetsdata som koldioxidavtrycket från materialen eller de produkter som tillverkats av dem.

”Databaserad insyn i försörjningskedjan kan öka förtroendet för hållbara lösningar”, skriver Neste.

Neste uppger att ökad insyn i försörjningskedjor är speciellt värdefulla inom plast- och kemiindustrin eftersom materialen genomgår flera processteg och ofta blandas och samprocessas med andra material. Speciellt då antalet hållbara och cirkulära värdekedjor trappas upp kan förnybara eller återvunna material samprocessas med fossila material, vilket gör det svårt att på ett verifierbart sätt relatera slutprodukter med mycket lägre koldioxidavtryck till de förnybara eller återvunna material, som de framställts av. Så länge som det är en blandning av råvaror, kommer en stor andel av förnybara eller återvunna produkter att vara beroende av en allokeringsmetod med massbalansering som ett sätt att länka slutprodukterna till deras råvaror.

Med ett digitalt spårbarhetssystem för försörjningskedjan vill Neste och Circularise göra det möjligt för parterna i kedjan att komma med verifierbara uttalanden om sådana produkter. Samtidigt får parterna i värdekedjan en bättre möjlighet att förstå sina försörjningskedjor, vilket ger en ökad transparens för produkternas utsläpp under livscykeln eller hållbarhetsfaktorer som biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

Isabella Tonaco, Neste. (Bild fr LinkedIn)

”Det är ofta lätt att tala om hållbarhet, men många gånger är det inte så lätt att få fram fakta som stödjer sådana uttalanden. Och ändå är förtroende och trovärdighet avgörande faktorer när det gäller hållbarhet. Att kunna identifiera och spåra alla material, som ingår i en produkt, ger en fast grund för att vinna förtroende och trovärdighet”, säger Isabella Tonaco, Vice President Strategy Execution & Marketing på Neste Renewable Polymers and Chemicals.

Startup-företaget Circularise grundades år 2016 i Nederländerna. Bolaget arbetar inom spårbarhet och transparens i försörjningskedjan och har utvecklat ett programvarusystem med Smart Questioning-teknik som hjälper leverantörer inom kemi- och plast-, batterimaterial- och metallindustrin och andra branscher att spåra och dela materialdata som artikellistor och miljödata utan att riskera sin känsliga information.

Mesbah Sabur, Circularise. (Bild fr LinkedIn)

”Vi vill bryta upp de kommunikationsbarriärer, som begränsar spårbarheten i försörjningskedjan. Och vi har arbetat med leverantörer vilka har en stark önskan att skapa cirkulära verksamheter och samarbeta med sina kunder och kravställare och som vill ge insyn i sina produkter men utan att riskera sina känsliga data”, säger Circularises grundare Mesbah Sabur.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!