Oktober månad innebar att den svenska dagligvaruhandeln växte med sammanlagt 4,2 procent. (Bild Svensk Dagligvaruhandel)

Tillväxt med 4,2 % i oktober för den svenska dagligvaruhandeln

18 november, 2019

Försäljningen i den svenska dagligvaruhandeln ökade totalt med 4,2 procent under oktober 2019 jämfört med samma månad föregående år. Butiksförsäljningen ökade med 4,0 procent och e-handeln med 12,5 procent. Det visar Dagligvaruindex från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

”Det fjärde kvartalet inleddes starkt”, säger Daniel Liljeberg. (Bild Svensk Dagligvaruhandel)

”Det fjärde kvartalet inleddes starkt även om en kalendereffekt bidrog med 0,5 procentenheter till den goda tillväxten”, säger Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

De senaste tolv månaderna har dagligvaruhandeln vuxit med 2,9 procent. Samtidigt har befolkningen vuxit med cirka en procent och inflationen på livsmedel och alkoholfria drycker varit 2,7 procent. Dagligvaruhandelns försäljning växer alltså något långsammare än vad befolkningen och prisutvecklingen pekar mot, vilket talar för förändrade beteendemönster hos hushållen.

E-handeln visade klart lägre tillväxttakt än vanligtvis och växte med 12,5 procent.

”E-handeln med mat befinner sig fortfarande i sin linda och står än så länge för en mindre del av den totala dagligvaruhandeln, där marknaden håller på att sätta sig och det sker en del in- och utträden, vilket gör att fluktuationer förekommer”, säger Daniel Liljeberg.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!