Om Packnews

Din förpackningstidning på nätet

Detta är Packnews

.com | .se | .no | .dk | .fi

Packnews är de ledande nordiska webbsidorna för förmedling av nyheter inom förpackningssektorn. Packnews etablerades sommaren 2005 (under namnet Packnyheter) och har sedan dess vuxit kontinuerligt.

Packnews ambition är att spegla utvecklingen inom det högintressanta förpackningsområdet på ett sätt som ger relevant och inspirerande information till både förpackningsindustrin och dess kunder. 
Dagligen läggs ett antal nyheter ut av redaktionen, som har lång erfarenhet av förpackningsrelaterad journalistik.
 
Bo Wallteg är chefredaktör och ansvarig utgivare för samtliga webbsidor under Packnews.com

Jerry Pettersson är redaktör för Packnews.se och Packnews.dk. Han och Bo Wallteg har producerat förpackningstidningar sedan början av 1990-talet.

I Norge är Per Øyvind Nordberg ansvarig för det redaktionella innehållet på Packnews.no. Han är också informationsledare på norska Emballasjeforeningen.

I Finland produceras Packnews.fi i samarbete med Print&Media Publishing Oy. Finsk redaktör är Reino Lantto.

Ansvarig för annonsering och andra marknadsföringsaktiviteter är Hans Friedsam.
 
Packnews är oberoende och ägs av tidningen nord emballage, en privatägd förpackningstidning med spridning i hela Norden. 

Packnews tar gärna emot pressmaterial, helst i digital form. Vi förbehåller oss rätten att redigera nyheterna och att anpassa dem till det digitala formatet.
Pressmaterial och nyheter, etc. mailas till respektive lands redaktör eller genom att klicka på ”Pressmaterial”.

Packnews ger också ut nyhetsbrev på respektive språk. Nyhetsbreven kommer en gång i veckan och redovisar de viktigaste nyheterna under den gångna veckan. Våra nyhetsbrev når totalt drygt 60.000 mottagare varje vecka!

Välkommen till Packnews
och en värld av intressanta och informativa förpackningsnyheter!

Teamet bakom packnews
Om du vill du komma i kontakt med

Teamet bakom Packnews

Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher

Phone +46 42 20 71 66
Cell +46 703 20 71 63

Jerry Pettersson

Editor - Sweden

Cell +46 708 74 18 36

Hans Friedsam

Ad sales - Nordic campaigns

Phone +46 42 29 80 33
Cell +46 705 21 23 73

Thomas Liljeroth

Ad sales - Sweden, Norway & Denmark

+46 70 544 59 45

Christian Wallteg

Layout & Traffic

Phone +46 42-28 01 82
Cell +46 704 13 50 10

Patrik Carlsson

Web developer | Procedit

Per Øyvind Nordberg

Editor - Norway

Cell +47 413 283 34

Reino Lantto

Editor - Finland

Phone +358 40 776 7642

Jarkko Hakola

Ad sales & Publisher Print&Media - Finland

Phone +358 40 738 9281

Jouni Mykkänen

AD SALES - FINLAND

Phone +358 44 978 0388

Laura Syrjälä

Editor Print&Media/Packnews - Finland

Phone +358 50 329 6338

Allan Malmberg

Editor-in-chief - Denmark

Phone +43 24 26 81

Helle Friemann Nielsen

Editor - Denmark

Phone +43 24 26 37

René Bodin

Ad sales - Denmark

Phone +43 24 26 47

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!