Både ordföranden Jorma Eloranta (t.v.) och vice ordföranden Hans Stråberg (t.h.) har avsagt sig omval till Stora Ensos styrelse. (Bilder Stora Enso)

Ordinarie och vice ordförande lämnar Stora Ensos styrelse

10 december, 2020ANNONS

Såväl Stora Ensos styrelseordförande Jorma Eloranta som vice ordförande Hans Stråberg avsäger sig omval inför bolagsstämman i mars 2021.

Inför årsstämman 2021 har Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Ensos bolagsstämma, föreslagit omval av sju av styrelsens nio medlemmar och nyval av två ledamöter, sedan såväl Jorma Eloranta som Hans Stråberg har meddelat, att de inte är tillgängliga för omval till styrelsen.

Nomineringsrådet föreslår Helena Hedblom och Hans Sohlström till nya styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelsemedlemmarna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen och Richard Nilsson.

Vidare föreslås att Antti Mäkinen väljs till ny ordförande och Håkan Buskhe till ny vice ordförande för styrelsen.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att Helena Hedblom, född 1973, är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i materialteknologi samt en gedigen bakgrund inom industriell forskning och utveckling. Hon är sedan mars 2020 VD och koncernchef för Epiroc. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och dess aktieägare. För närvarande äger Helena Hedblom inga aktier i Stora Enso.

Hans Sohlström, född 1964, är finsk medborgare och har en civilingenjörsexamen samt en gedigen bakgrund i skogsindustrin och olika ledande befattningar. Han är sedan 2018 VD och koncernchef för Ahlström-Munksjö Oyj. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess aktieägare. För närvarande äger Hans Sohlström inga aktier i Stora Enso.

”Jag vill tacka Jorma Eloranta och Hans Stråberg för att under många år ha bidragit med betydelsefulla insatser för Stora Ensos utveckling. Som ordförande har Jorma Eloranta i över tre år gjort ett viktigt jobb och med sin omfattande erfarenhet lett styrelsens arbete och rekryterat företagets nuvarande VD. Hans Stråberg har med sitt ledarskap, sin erfarenhet och klokhet, varit en högt värderad ledamot i styrelsen under de senaste 12 åren, varav mer än tre år som vice ordförande. Stora Enso har en lovande strategi på plats och nomineringsrådet är glada att kunna föreslå Antti Mäkinen som kandidat att bli styrelsens nya ordförande. Vi är också säkra på att de föreslagna nya styrelseledamöterna, Helena Hedblom och Hans Sohlström, kommer att tillföra styrelsen kompetens och erfarenhet, som kommer att vara mycket viktig i nästa fas av utvecklingen som ett ledande företag inom förnybara material”, säger Marcus Wallenberg, ordförande i Aktieägarnas nomineringsråd.

”Stora Ensos styrelse godkände nyligen en uppdaterad strategisk plan för företaget. Den har tagits fram under ledning av vår VD Annica Bresky, som tillträdde sin post för ett år sedan. Stora Enso har en kompetent VD och ledningsgrupp på plats. Koncernen har också en bra strategi, som bygger på hållbarhet och att långsiktigt arbeta för att ersätta fossilbaserade material med förnybara alternativ. Årsstämman våren 2021 blir därför en naturlig punkt för mig att lämna över styrelseordförandeskapet till min efterträdare, som kommer att utses på stämman”, säger avgående styrelseordföranden Jorma Eloranta i en kommentar.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Stora Ensos årsstämma 2021 äger rum den 19 mars.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!