Märtha Rehnberg, politisk ekonom på DareDisrupt och policyrådgivare i EU, ska tala om hållbarhet och disruption i samhället och vad det betyder för förpackningsindustrin.(Bild Talarforum)

På Scanpack Summit ska Märtha tala om disruption

29 augusti, 2022ANNONS

Den 4 oktober 2022 slås dörrarna till Scanpack upp. Under mässans första dag hålls Scanpack Summit – en konferens med internationell utblick på temat cirkulär förpackningsindustri. I takt med att konsumtionsmönster förändras ställs krav på en ny typ av industri.

På Scanpack Summit möts aktörer på olika områden för att genom gränsöverskridande samtal leda vägen för framtidens förpackningsindustri. Beslutsfattare, innovatörer, forskare och politiker samlas under samma dag, under samma tak för att samtala och möjliggöra aktion för att möta morgondagens behov.

Programmet för Scanpack Summit innehåller flera talare, vilka verkar i olika delar av branschen. En av talarna är Märtha Rehnberg. Hon är politisk ekonom och arbetar på DareDisrupt, en tankesmedja och konsultbyrå med mission att skapa vägar mot en eftersträvansvärd framtid. Förutom att Märtha arbetar mot privata kunder är hon även Policy Advisor i EU.

”Mitt driv ligger i ett intresse för klimatet. Och det har varit mitt varför i allt. Att skapa ett samhälle som är mer hållbart än det vi har idag”, säger Märtha.

Vad är disruption?

Disruption betyder egentligen ”störning” eller ”avbrott” men inom affärsvärlden beskrivs disruption bl a  som en process där företag, etc. upptäcker eller skapar nya marknader eller hittar nya nischer inom befintliga marknader. Det kan vara helt nya varor eller tjänster eller nya sätt att leverera och marknadsföra produkter på. Disruption innebär också att man förändrar kundernas/konsumenternas förväntningar och deras agerande för att tillgodogöra sig nya produkter och tjänster (exempelvis nedladdning av musik istället för skivköp, egen bokning av resor istället för anlitande av resebyrå, etc.)
(Källor Wikipedia, SSE Executive Education, m fl)

I sitt framträdande kommer Märtha att dela med sig av insikter gällande hållbarhet men även disruption i samhället.

”Vi måste förstå vad som händer uppifrån och ner. Politiker tar mer progressiva beslut därför att de ser en teknik som är mogen. Men vi måste även förstå nerifrån och upp. Konsumentkraften och värderingar. Vi behöver prata om vilka som är framtidens konsumenter men också framtidens talanger. Vad den kommande generationen kommer att utveckla för teknik, och med vilka värderingar de kommer att göra det. Tekniker behöver gå tvärs över områden och vi måste tänka längre och lyfta blicken högre. Om jag kan inspirera besökarna att föreställa sig den värld de drömmer om är mitt jobb väl utfört”, framhåller Märtha.

Inför Scanpack 2022 hoppas Märtha Rehnberg att fler kan, och vågar, se en ljus framtid.

”Jag hoppas att besökare kommer att känna ´wow, det händer massor av saker´. Jag kommer med verktyg för hur man får framtiden närmare sig själv. Det är viktigare än någonsin att dyrka sin egen förmåga att föreställa sig en bättre värld. Jag hoppas att besökare hittar nya lekkamrater i värdekedjan och läser om de tekniker jag pratar om. Det vi inte kan tänka oss, kan vi inte heller bli”, menar Märtha.

Med en generation som växt upp i en klimat- och miljödebatt har behov omvärderats. Estetiken på förpackningar blir mindre viktigt medan större krav på hållbarhet ställs.

Vad kan du säga om förändrade konsumtionsmönster?

”Vi ser köpstarka konsumenter som är villiga att handla produkter med material vi hade skrattat åt för några år sedan. Plast från havet är ett material som har blivit lyxigt. Konsumenter vill bära det och är beredda att betala premiumpris för det också. Vi är helt klart i en förändring och material som för bara några år sedan ansågs löjliga ingår idag i en marknad som växer. Vad man som företag får göra är dock hårt reglerat. Det gäller att vi hittar områden där man kan, och får lova att experimentera”, säger Märtha.

Vad är din syn på disruption och vad det betyder för förpackningsindustrin?

”Det är en kombination av allt som händer just nu. Vi ser en progressiv policy på området men det finns också starka krav från myndigheter. Vi har sett att politiker inte vågar ställa hårda krav om det inte finns tekniska lösningar som kan göra kraven möjliga. Men i klimatfrågan ser vi mycket progressiva lagar från offentlig sektor. Runt förpackningsindustrin finns en ny målgrupp som inte värderar en optimal förpackning lika mycket som en hållbar. Det hållbara efterfrågas alltmer och förpackningsindustrin bör ta de tendenser som händer på sidan på allvar”, avslutar Märtha Rehnberg.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!