Hannu Kasurinen blir chef för den nya divisionen Packaging Materials, som börjar verka den 1 januari 2020. Fram till dess är han också utsedd till chef för divisionen Consumer Board., som 1 januari inlemmas i Packaging Materials. (Bild Stora Enso)

Packaging Materials är en helt ny division inom Stora Enso

4 december, 2019

Packaging Materials är en helt ny division inom Stora Enso. Den nya divisionen skapas genom att Stora Enso slår samman verksamheten för wellpappråvara i divisionen Packaging Solutions med hela divisionen Consumer Board. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020 och divisionschef för den nya divisionen blir Hannu Kasurinen.

Hannu Kasurinen har också med omedelbar verkan utsetts till medlem i koncernens ledningsgrupp och divisionschef för Consumer Board fram till den 1 januari 2020, då den nya divisionen Packaging Materials börjar verka.

Den nuvarande divisionschefen i Packaging Solutions, Gilles van Nieuwenhuyzen, kommer att lämna sin position den 6 december för nya karriärmöjligheter utanför bolaget. Sökandet efter en ny divisionschef för Packaging Solutions kommer att inledas och David Ekberg, för närvarande SVP och Head of Business Unit Corrugated Nordics inom divisionen, tillträder som tillförordnad divisionschef för Packaging Solutions från och med den 6 december.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att den återstående verksamheten inom Packaging Solutions kommer tillsammans med Stora Ensos nyligen bildade enhet för formpressad fiber att utgöra ett mer fokuserat Packaging Solutions.

”Eftersom samhällets utveckling mot en cirkulär bioekonomi går allt snabbare skapar vi en organisation som ytterligare stärker vår förmåga att driva innovation och hållbarhet med en gemensam agenda. Divisionen Packaging Materials kommer att innebära ett ännu starkare kunderbjudande för konverterare, varumärkesägare och återförsäljare, som omfattar kartong av såväl nyfiber som återvunnet material. För Packaging Solutions ökar vårt fokus på att utveckla nya tjänster och förpackningslösningar, samt innovationssamarbeten i hela värdekedjan för att ta fram nya förnybara förpackningar. Ett exempel är vår nya verksamhet för formpressad fiber, som kommer att ingå i divisionen Packaging Solutions. Vi kommer även att kunna fokusera mer på förnybar förpackningsdesign”, säger Stora Ensos nytillträdde VD och koncernchef Annica Bresky.

Hannu Kasurinen var tidigare SVP, Liquid Packaging and Carton Board inom divisionen Consumer Board. Han har innehaft flera ledande positioner inom Stora Enso, bland annat Group Treasurer, SVP of Strategy samt divisionschef för Wood Products.

”Hannu Kasurinen har lång och bred erfarenhet av krävande ledarpositioner inom Stora Enso och har även tidigare suttit med i koncernens ledningsgrupp. Jag är mycket glad att kunna erbjuda honom en plats i ledningsgruppen igen. Jag är övertygad om att hans erfarenhet kommer att bli en värdefull tillgång i teamet på vår fortsatta transformationsresa som ´the renewable materials company´”, säger Annica Bresky.

”Jag ser fram emot att utveckla verksamheten inom Packaging Materials tillsammans med våra kunder. Cirkularitet utgör en grundläggande del av Stora Ensos arbete och är en viktig drivkraft i vår produktutveckling. Vi kommer att fortsätta att skapa nya innovationer och lösningar som svar på konsumenternas behov av förnybara, återvinningsbara, fiberbaserade förpackningsmaterial med lågt koldioxidavtryck”, kommenterar Hannu Kasurinen.

”Jag vill tacka Gilles van Nieuwenhuyzen för hans värdefulla arbete med att utveckla vår förpackningsverksamhet under hans tid inom Stora Enso”, avslutar Annica Bresky.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!