Eric White, grundare och VD i etikettföretaget Air Labels, är ny ordförande i Packbridges styrelse. (Bild Air Labels)

Packbridges årsstämma valde Eric White till ny ordförande

28 maj, 2021ANNONS

När förpackningsklustret Packbridge nyligen höll årsstämma valde man Eric White från Air Labels till ny ordförande. Nya i styrelsen är även Krisztina Anderberg Halasz, Region Skåne och Oscar Hugoson, Scanfill.

Eric White är grundare och VD för Lund-baserade etikettföretaget Air Labels, som erbjuder en one-stop shop för att beställa etiketter online. Han har över 20 års tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom förpackningsindustrin (Tetra Pak, Skanem, Domino och Air Labels) och lång erfarenhet av aktivt arbete i flera styrelser och internationella märkesföreningar. Eric är också en stolt alumn vid Lunds universitet, där han har examen i juridik och ingenjörsfysik.

Krisztina Anderberg Halasz, utvecklingschef på Region Skåne, och Oscar Hugoson, vice VD i Scanfill, är nya styrelsemedlemmar i Packbridge.

Krisztina Anderberg Halasz är utvecklingschef på Region Skåne, där hennes arbete fokuserar på utveckling av regionala forskningsinfrastrukturer som ESS och MAX IV. Hon är en aktiv medlem i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), styrelseledamot vid Science Village Scandinavia och Open Lab Skåne, samt aktiv medlem i nanoteknologinsamhället. Hon har också betydande yrkeserfarenhet inom den globala läkemedels- och bioteknikindustrin och tillbringade tio år med medicinsk forskning vid Lunds universitet.

Oscar Hugoson är vice VD i Ystad-baserad Scanfill sedan 2018. Under sin tidiga start på Polykemi Group 2006 tog han en aktiv roll i ett projekt, som senare resulterade i bildandet av Scanfill. Oscar har stor erfarenhet av att leda ett familjeföretag och praktisk kunskap om förpackningar och materialproduktion, som han fått från olika roller i företaget. Oscar har en dubbel examen i affärsentreprenörskap och management och IT-förvaltning från Syracuse University, USA.

Nye ordföranden Eric White efterträder Peter Jhaveri, Growder AB, som nu avslutat sin mandatperiod i Packbridges styrelse. Övriga styrelsemedlemmar, som också avslutade sina uppdrag i samband med årsstämman, är Annika Olsson, Tekniska fakulteten, LTH, och David Lindén, Region Skåne.

Kvarstående styrelseledamöter i Packbridge är:  Anders Källman, Multivac, Camilla Hägglund, Tetra Pak, Elna Hallgard, Orkla Foods Sverige, Patrik Rydén, Lunds universitet och Per Lundeen, Nordic Carton AB.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!