Packarna i Skåne AB

Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda rationella förpackningslösningar genom att effektivt samordna olika kunders behov och önskemål. 

Välkommen till oss när ni är i behov av kontraktpackning!

Packarna i Skåne AB är ett privatägt aktiebolag med huvudkontor i Sjöbo Kommun med start av verksamheten den 1 februari 1998.

Bolagets verksamhet består av att utföra olika typer av kontraktpackningsuppdrag (legopaketering). Detta innebär att vi inte har några egna produkter utan att vi är ett tjänsteföretag som erbjuder service till våra kunder. Huvudsakligen består denna service av att vi utför paketering av kundernas produkter i olika varianter av förpackningar. Förpackningarna kan innehålla volymer från 0,5 g och upp till 2 kg. Produkterna returneras efter paketering till kunden som svarar för marknadsföring, försäljning och distribution.

De uppdrag som vi åtar oss kan vara av skiftande karaktär; från handarbeten, där kunden håller oss med vad som behövs för paketeringen, till kvalificerade förpackningslösningar som kräver specialkunskaper och specialmaskiner. Vi utvecklar även förpackningslösningar och anskaffar råvara vid behov.

Vi arbetar huvudsakligen inom det svenska livsmedelsområdet med tillhörande tillstånd från Livsmedelsverket och har svenska och nordiska samt internationella företag som kunder. Sedan 2009 har vi även kontraktpackning av läkemedel med tillhörande tillstånd från Läkemedelsverket. 

Vi på Packarna i Skåne AB sätter alltid kunden i centrum och fokuserar vår verksamhet på att ge kunden bästa möjliga service och assistans.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!