Corona-pandemin har orsakat stora problem i försörjningskedjorna för företag inom tillverkning, transport och logistik. (Bild Bryson Hammer, Unsplash)

Pandemin orsakar problem i företagens försörjningskedjor

25 februari, 2021ANNONS

Enligt en färsk rapport från det internationella telekomföretaget Orange Business Services har nästan hälften eller 40 procent av internationella företag inom tillverkning, transport och logistik haft stora problem och störningar i sina försörjningskedjor under Corona-pandemin.

Av resultaten i undersökningen framgår att:
* Försörjningskedjorna i 40 procent av de multinationella företagen inte klarade av den kris, som pandemin innebar och att deras försörjningskedja inte klarade av krisens kulmen
* Nästan 80 procent säger att de har snabbat på digitaliseringen av sina försörjningskedjor under det gångna året
* Nästan 50 procent av de tillfrågade företagen uppger att de nu ska se över riskhanteringsstrategier och risker kopplade till inköp de närmaste två åren
* 42 procent av de tillfrågade företagen uppger att de nu använder automatisering för att hantera risker, men att detta kommer att fördubblas under de kommande två åren.

”Den globala pandemin har fått verksamheter att inse sin sårbarhet”, säger Kristof Symons. (Bild Orange Business Services)

Vidare uppger 83 procent av de tillfrågade att de idag är mer medvetna om risker i försörjningskedjan, som råvarubrist, tillverkningsstopp eller transporthinder, än de var för tolv månader sedan. Pandemin har blivit en väckarklocka, som fått dem att inse att de behöver vara snabbare, flexiblare och mer innovativa för att klara av förändringarna. Att bygga motståndskraft och hållbarhet i försörjningskedjorna genom digitalisering och insikter genom realitidsdata är en prioriterad strategi inom digital transformation och viktigt för många företags överlevnad.

”Den globala pandemin har fått verksamheter att inse sårbarheten i sina ekosystem. Kritiska luckor måste stängas för att säkerställa transparens över hela det globala flödet och minimera risken för verksamheten. Digital teknik och digital förmåga är nycklar som gör det möjligt för företag och deras partner att omstrukturera sin försörjningskedja på ett säkert sätt. Digitalisering och datainsamling kommer också att vara de främsta möjliggörarna för att bli mer hållbara och spara kostnader såväl som planetens resurser”, säger Kristof Symons, executive vice president, International, Orange Business Services.

Undersökningen baseras på svar från 320 beslutsfattare i multinationella företag från 18 länder. Undersökningen genomfördes mellan augusti och oktober 2020 av undersökningsföretaget Longitude, som är ett företag ägt av Financial Times, på uppdrag av Orange Business Services.

Hela undersökningen kan laddas ner HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!