BillerudKorsnäs pappersmaterial FibreForm kan användas inte bara till livsmedelstråg utan till flera andra förpackningsformer. Bilden visar en ”musselformad” FibreForm-förpackning för naturgodis. (Bild BillerudKorsnäs)

Pappersbaserat livsmedelstråg ger mycket lägre CO2-utsläpp

26 september, 2019ANNONS

En nyligen genomförd livscykelstudie utförd av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att ett pappersbaserat livsmedelstråg har upp till 71 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med tråg av enbart plast. Trågen i studien var tillverkade av BillerudKorsnäs pappersmaterial FibreForm®, som bland annat används som laminat för livsmedelsförpackningar i form av tråg.

”Livscykelstudien är den första i sitt slag, som jämför miljöprofilen för plastbaserade tråg med papper. Skillnaden i klimatpåverkan är väsentlig”, säger Michael Sturges, som leder studien vid RISE.

Det främsta skälet till den lägre klimatpåverkan är att FibreForm-laminatet kräver mindre energi vid tillverkning jämfört med plast. Dessutom kan tråget återvinnas som papper i de flesta europeiska länder, vilket minskar klimatpåverkan från sluthanteringen.

Det första tråget gjort av FibreForm introducerades till marknaden för cirka 10 år sedan och har sedan dess vidareutvecklats tillsammans med olika produktionspartners.

”Vi utvecklade FibreForm för att utmana konventionella förpackningar med målet att minska onödiga plastförpackningar. Det 3D-formbara materialet gör tråget starkt och stabilt”, säger Hein van den Reek, Business Director Solutions på BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

Tråget av FibreForm är godkänt för kontakt med mat och finns i butikerna som en förpackning för ost, kött, fisk och liknande livsmedel. Materialet kan formas i befintliga termo- och pressformningsutrustningar på marknaden, vilket innebär att livsmedelstillverkare, varumärkesägare och detaljhandlare kan göra en enkel omställning i sin produktion.

Livscykelstudien utförd av RISE jämför tråg av FibreForm med konventionella EPS– och APET/PE-laminerade plasttråg. Studien omfattar alla faser av produktlivscykeln, från råvaruutvinning till deponi eller återvinning.

Med 20,0 kg CO2e per tusen tråg, som används och bortskaffas, har tråget av FibreForm 62 procent minskad klimatpåverkan jämfört med EPS och 71 procent jämfört med APET/PE.

Arbetet har tredjepartsgranskats av Intertek, en global ledare inom validering och verifiering.

Den fullständiga studien finns tillgänglig HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!