Pappersmuggar av nyfiberbaserad kartong, som Stora Ensos Cupforma Natura Solo, kan återvinnas och bli returfiberbaserad kartong. (Bild Stora Enso)

Pappersmuggar kan återvinnas visar tester hos Fiskeby Board

17 september, 2019ANNONS

Stora Enso har utfört tester med Fiskeby Board i Norrköping för att utforska möjligheterna att återvinna använda pappersmuggar till returfiberbaserad kartong (WLC, white-lined chipboard). Testerna har bekräftat att pappersmuggar kan användas som ett värdefullt råmaterial för att producera WLC-kartong utan några ändringar eller investeringar i processförhållandena på Fiskeby Boards bruk.

I dag är pappersmuggar i stor utsträckning en oanvänd resurs, som skulle kunna återvinnas till nya produkter. Stora Enso har tidigare utfört tester på Langerbrugge pappersbruk i Belgien som visade att pappersmuggar är ett värdefullt material för tidningspapper (Läs HÄR!). Nu bevisar testerna med Fiskeby Board även muggarnas lämplighet för produktion av återvunnen kartong. Användningen av pappersmuggar som del av Fiskebys normala insatsråvara visade inga brister i kvaliteten på WLC-kartongen och inga problem uppdagades i produktionsprocessen för massa och kartong.

”Genom att utforska återvinning av pappersmuggar främjar vi cirkularitet samtidigt som vi stöder våra kunder inom café- och snabbmatsbranschen i deras arbete för att bli mer klimatvänliga. Vi är öppna för fler samarbeten med andra återvinningspartners för att kunna bygga ett cirkulärt ekosystem för företag inom café- och snabbmatsbranschen,” säger Hannu Kasurinen, chef för Liquid Packaging and Carton Board på Stora Enso.

Pappersmuggar har ett lågt koldioxidavtryck, som ytterligare halveras, när muggen återvinns, eftersom koldioxid fortsätter att lagras i fibrerna, när de används vidare.

”Testerna visade att vi kan återvinna alla slags pappersmuggar på Fiskeby” säger Arvid Sundblad, VD på Fiskeby Board.

”När pappersmuggar återvinns, används de högklassiga fibrerna i andra återvinningsbara produkter i en cirkulär ekonomi”, säger Hannu Kasurinen.

Cirkularitet utgör kärnan för Stora Ensos nya produktutveckling. Företaget lanserade nyligen ett nytt material för pappersmuggar, Cupforma Natura Solo by Stora Enso, (Läs HÄR!) med en tätande dispersionsbarriär i stället för den traditionella polyetenbeläggningen. Dispersionsbarriären bryts ner i en återvinningsprocess, som säkerställer att alla fibrer kan tas till vara.

”Återvinning sparar på planetens resurser och på energi i kartongproduktionen. Eftersom pappersmuggarna tillverkas av nyfiber erbjuder de ett starkt och högklassigt råmaterial för produktionen av återvinningskartong. Testerna visade att vi kan återvinna alla slags pappersmuggar på Fiskeby” säger Arvid Sundblad, VD på Fiskeby Board.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!