Roger Beuting, Veolia Netherlands (t.v.) och Lucas Lammers, VD LC Packaging, bekräftar det strategiska partnerskapet.

Partnerskap ska minska avfall från flexibla förpackningar

17 maj, 2019ANNONS

LC Packaging, internationell producent och distributör av flexibla förpackningar, och Veolia Netherlands, som ingår i Veolia Group – en global ledare inom avfalls- och resurshantering, har ingått ett strategiskt partnerskap som syftar till att minimera avfallsflöden från flexibla förpackningar på en global skala.

Målet med samarbetet är att skapa ett kretslopp, som fokuserar på att optimera återvinning och upparbetning av flexibla förpackningar efter användning, istället för som idag, där merparten av flexibla förpackningar fortfarande förbränns eller hamnar på deponier.

Förutom förpackningslösningar som kartongförpackningar, jutesäckar, WPP-säckar och nätsäckar för jordbruksindustrin distribuerar LC Packaging stora mängder storsäckar (över 11 miljoner år 2018), varav en stor del tillverkas i LC Packagings egna produktionsanläggning i Bangladesh. Eftersom Kina och Vietnam inte längre tar emot storsäckar för återvinning, finns det i dag ett överskott av begagnade storsäckar på marknaden men alltför få återvinningsanläggningar.

Samarbetet syftar bland annat till återvinning på global basis av LC Packagings storsäckar.

LC Packaging och Veolia Netherlands har nu påbörjat införandet av ett kretslopp, där målet är att Veolia Netherlands ska ansvara för ”omvänd logistik” och återvinning av insamlade flexibla förpackningar samt omvandling till högkvalitativa material. De båda företagen skriver att man redan har genomfört lyckade tester med några motiverade och hållbart medvetna LC Packaging-kunder.

”Vårt mål är att minimera och återvinna avfallet, som är kopplat till våra förpackningar. På vår egen produktionsanläggning återvinner vi redan upp till 80 procent av vårt produktionsavfall och med vår WorldBag-rekonditioneringstjänst kan vi återställa vissa typer av storsäckar upp till sex gånger. En förpackningsprodukts återvinningsbarhet beror på de material som används och förpackningens design. Men även på den produkt som är förpackad i den och tillgänglig infrastruktur samt lösningar efter användning på den plats där förpackningen till slut hamnar. Med vårt omfattande nätverk i leveranskedjan, långsiktiga relationer med våra produktionspartner och kunder samt vårt partnerskap med Veolia ser vi möjligheten att verkligen göra skillnad”, säger LC Packagings VD Lucas Lammers.

”Vår vision är att förse världen med resurser. Detta uppnås delvis genom produktion av sekundära råvaror av hög kvalitet från återvunnet förpackningsmaterial. Med vår tekniska och operativa expertis inom upparbetningen av plastflöden tror vi att vi kan ta betydande steg när vi kombinerar våra krafter med LC Packaging.  När storsäckar tillverkas, designas och hanteras på rätt sätt är de en återvinningsprodukt av hög kvalitet, och därmed en hållbar produkt. Att komma på lämpliga lösningar efter användning för denna typ av förpackningar står högt upp på Veolias agenda. LC Packaging och dess kunder kan förse oss med båda och förvandla återvinningen av storsäckar till en möjlighet istället för ett hot”, kommenterar Roger Beuting, affärsutvecklingschef hos Veolia Netherlands.

Veolia har sedan tidigare inlett ett samarbete med Tetra Pak med syftet att senast år 2025 ska samtliga beståndsdelar i Tetra Paks vätskekartongförpackningar inom EU samlas in och återvinnas. (LÄS HÄR!)

———————————————————
Familjeägda LC Packaging,,med bas i Nederländerna, tillverkar och distribuerar av flexibla förpackningslösningar. Företaget har anläggningar för storsäckar och andra förpackningstyper i Europa, Afrika och Asien. Bolaget, som har över 95 års erfarenhet, omsatte i fjol 181 miljoner euro under 2018 och har över 1.500 anställda på försäljningskontor, anläggningar och lager i 16 länder. I Sverige finns LC Packaging Nordic i Limhamn, Malmö.

Veolia Group har över 171.000 anställda över hela världen och tillhandahåller vatten-, avfalls- och energihanteringslösningar. År 2018 levererade Veolia-gruppen dricksvatten till 95 miljoner människor och tog hand om avloppsvatten från 63 miljoner människor, producerade nästan 56 miljoner megawattimmar energi samt omvandlade 49 miljoner ton avfall till nya material och energi.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!