Effektiv sortering och återvinning avplastförpackningar minskar drastiskt klimatutsläppen, enligt Svensk Plaståtervinning. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson AB)

Plaståtervinningen ger stora minskningar av klimatutsläpp

23 juni, 2021ANNONS

Klimatutsläppen minskar dramatiskt, när plastförpackningar återvinns istället för att gå till förbränning. Det visar en utredning från Svensk Plaståtervinning, som tre år efter invigningen av den stora plastsorteringsanläggningen i Motala har låtit göra klimatberäkningar på hela återvinningssystemet.

Svensk Plaståtervinning skriver i ett pressmeddelande att återvinningskedjan står för endast fyra procent av de totala utsläppen i systemet, medan förbränningen står för hela 96 procent.

”Resultatet visar svart på vitt att vi måste förändra och styra bort plastförpackningar från förbränning, eller energiutvinning, som det ofta kallas. Att återvinna gör verklig skillnad för klimatet, det bör vara ett bra incitament för producenter att designa plastförpackningar, som går att återvinna, och för konsumenter att bli ännu bättre på att källsortera”, säger Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning.

”Vi måste styra bort plastförpackningar från förbränning”, säger Mattias Philipsson. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson AB)

Svensk Plaståtervinning skriver att för att nå cirkulära plastflöden i Sverige behöver en hel kedja samarbeta. Producenter, som omfattas av producentansvaret och som sätter plastförpackningar på marknaden, måste designa förpackningarna så att de kan ingå i återvinningssystemet. Därefter behöver konsumenten källsortera förbrukade plastförpackningar, vilket det är lag på att göra i Sverige. Genom att sortera en plastförpackning halveras klimatavtrycket för den förpackningen. Det sista steget är en modern sorterings- och återvinningsanläggning, som med spjutspetsteknik kan sortera ut alla plastsorter och se till att de återvinns och blir nya plastprodukter. Här är Svensk Plaståtervinning på god väg, med en anläggning som är dubbelt så effektiv på att sortera ut olika plastsorter som andra liknande anläggningar i Europa. Det gör att mer plast kan återvinnas och mindre skickas till förbränning.

”Även om de utsläpp som uppstår genom återvinningskedjan – från insamling, balning och sortering till frakt, tvätt och granulering – endast står för fyra procent av utsläppen, så gör vi allt vi kan för att minska klimatavtrycket ytterligare. Vi har ett ansvar att hjälpa producenterna att återvinna sina förpackningar och nå sina hållbarhetsmål och kan exakt visa hur mycket utsläpp deras plastförpackningar genererar och hur stor andel, som blir återvunnet”, berättar Mattias Philipsson.

————————————————
Svensk Plaståtervinning i Motala AB erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Sorteringsanläggningen i Motala har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter. Företaget ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!