I hav och sjöar samt längs stränder upplever majoriteten av svenskar att plastpåsar är det vanligaste skräpet. (Bild Håll Sverige Rent)

Plastpåsar är vanligaste skräpet i våra hav enligt undersökning

11 november, 2019

71 procent av de tillfrågade i Håll Sverige Rents Nedskräpningsbarometer 2019 upplever att plastpåsar är det vanligaste skräpet i våra hav och hälften av de tillfrågade (49 %) anser plastpåsar är det vanligaste skräpet i andra vattendrag och längs våra stränder. Nästan lika många (48 resp. 47%) anser att plastpåsar är vanligaste skräpet på rastplatser och längs bilvägar.

I parker och i stadsmiljö är det runt var fjärde person, som upplever att plastpåsar är det vanligaste skräpet. Nio vanliga miljöer har ingått i undersökningen.

Håll Sverige Rent gör en årlig Nedskräpningsbarometer ihop med Novus och i undersökningen tittar man till exempel på hur mycket skräp allmänheten upplever att det finns i olika miljöer.

Plastpåsar är en skräptyp, som en stor andel upplever är vanligt förekommande i flera miljöer. Särskilt vattendrag och hav sticker ut –, där upplevs plastpåsar upplevs som det vanligaste skräpet av störst andel av de tillfrågade. I övriga miljöer är det cigarettfimpar, plastförpackningar och dryckesbehållare, som flest upplever är det vanligaste skräpet.

De tillfrågade har fått svara på frågan ”Vilken/vilka av följande typer av skräp upplever du är vanligast förekommande i nedanstående miljöer”. Flera svarsalternativ var möjliga.

Resultatet av undersökningen ser ut så här:

 

Info om Nedskräpningsbarometern 2019
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Håll Sverige Rent. Nedskräpningsbarometern syftar till att undersöka allmänhetens inställning till nedskräpning över tid utifrån de fem områdena etik, attityd, ansvar, beteende och kunskap. Undersökningen genomfördes för första gången 2018, vilket gör denna till den andra i ordningen.
Under perioden 2 – 13 september 2019 tillfrågades 4.814 personer i åldersspannet 18-79 år.
Deltagarfrekvensen var 52%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!