Medarbetare och inbjudna gäster från 14 länder deltog i Polykemis tre dagar långa plastseminarium i Ystad.

Positivt på Polykemis plastseminarium

9 september, 2015

Polykemi i Ystad har tillsammans med sina helägda dotterbolag Rondo Plast, Scanfill och Polykemi Kina hållit ett internationellt seminarium med deltagare  från 14 länder.
”Glädjande nog ser deltagarna positivt på framtiden. Det är egentligen enbart i Kina, som vi får signaler om en något lugnare marknad. I övrigt spirar optimismen”, berättar Mattias Persson, försäljningschef på Polykemi.

I det tre dagar långa seminariet i Ystad deltog medarbetare och speciellt inbjudna gäster från Italien, Mexico, Turkiet, Spanien, Portugal, Schweiz, Iran, Finland, Norge, Kina, Tjeckien, Tyskland, Danmark och Sverige.

”Vi på Polykemi samlar årligen våra medarbetare såväl nationellt som internationellt för att tillsammans med våra inbjudna utländska agenter  analysera marknaden och finna nya möjligheter”, berättar Mattias Persson.

Under seminariet kom det fram positiva tongångar inte minst från södra Europa.

”I Spanien och Portugal ser vi betydligt ljusare på de närmaste åren än på mycket länge. Likaså fick vi positiva tongångar från Italien och övriga Europa. Nya spännande öppningar har också visat sig i såväl Turkiet som på vår nya marknad i Mexico”, avslöjar Mattias Persson.

Trots den oroliga marknaden i Kina räknar dotterbolaget Polykemi Kina inte med några minskade volymer – snarare tvärtom.

”Vi ser fortfarande mycket optimistiskt på utvecklingen i Kina. Vi har nyligen byggt ut vår fabrik och ökat produktionsmöjligheterna. Trots den oroliga kinesiska marknaden just nu, ser vi  ljust på vår fortsatta utveckling även i Kina. Och när det gäller den svenska, nordiska och övriga europeiska marknader ser vi positivt på det kommande året”, avslutar Mattias Persson.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!