Genom samarbetet med återvinningsappen Bower kan man nu panta Vartas förpackningar på alla återvinningsstationer. (Bild JP Press)

Premiär för batteriproducent hos återvinningsappen Bower

25 mars, 2021ANNONS

Allt fler företag ansluter sig till det svenska återvinnings- och pantsystemet Bower (f.d. PantaPå). Senast i raden är batteriproducenten Varta, som genom sitt svenska företag Varta Consumer Sweden AB inlett ett samarbete med Bower.

”Som batteriproducent har vi en skyldighet att bidra till ett mer hållbart samhälle inte bara genom att fokusera på en hållbar batteriproduktion utan att även tänka cirkulärt och det inkluderar givetvis våra förpackningar. Att ansluta oss till Bower är en del av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, där vi vill uppmuntra till ett mer hållbart konsumentbeteende. Vår förhoppning är att vårt samarbete även ska påminna användare att återvinna sina batterier, så att vi tillsammans kan öka återvinningsgraden i Sverige”, säger Peter Wallunger, VD på Varta Consumer Sweden AB.

Samarbetet gör det möjligt för Varta att som första batteriproducent kunna erbjuda pant på alla förpackningar från hela Vartas sortiment som säljs i Sverige.

”Vi känner en otrolig glädje över att Varta väljer Bower att verka som innovativ plattform i möjliggörandet av den ökade återvinningen”, säger Suwar Mert, grundare av Bower.

Den svenskutvecklade återvinningsappen Bower lanserade 2018 en unik lösning, som gör det möjligt att med hjälp av mobilen panta i princip alla typer av förpackningar på Sveriges över 5.000 återvinningsstationer och på så sätt samla poäng, vilka sedan kan användas vid nästa köp eller doneras till ett välgörande ändamål.

”Grundidén till det som kom att bli Bower baseras på det tydliga sambandet mellan pant och en ökad återvinning. Idag återvinns 80 procent av alla plastförpackningar som har ett pantvärde, medan siffran för de icke-pantbelagda förpackningarna är ofantlig mycket lägre. Incitament ökar återvinningen, så varför inte sätta ett pantvärde på samtliga förpackningar?”, säger Suwar Mert.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!