Återvinningsföretaget PreZero får drygt sju miljoner kronor i stöd av Naturvårdsverket till ett projekt för återvinning av plast från brännbart avfall. (Bild PreZero)

Projekt för plaståtervinning får stöd från Naturvårdsverket

7 oktober, 2022ANNONS

Återvinningsföretaget PreZero får 7,3 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverkets Klimatkliv för ett projekt som ska öka materialåtervinningen av plast och minska avfallsmängder och koldioxidutsläpp. Projektet bedrivs på PreZeros anläggning i Skara.

PreZero skriver i ett pressmeddelande att projektet i korthet går ut på att på att sortera ut plast som kan materialåtervinnas ur brännbart avfall. Detta resulterar i minskade avfallsmängder och minskade utsläpp av växthusgaser. Klimatklivs motivering till stödet är att man ser initiativet som ett projekt med stor klimatnytta.

Per Gunnarsson, operativ chef på PreZero. (Bild PreZero)

”Naturvårdsverkets beslut visar hur viktig vår roll är i omställningen till ett mer hållbart samhälle och det är mycket glädjande att Klimatklivet ser den stora klimatnyttan med vårt initiativ”, säger Per Gunnarsson, operativ chef på PreZero i Sverige.

PreZero kommer att fortsätta att källsortera vid källan, det vill säga hos kunderna, och utveckla sättet att sortera inkommande material på sina anläggningar. I november ska en utvärdering av vilka typer av plaster de sorterar ut för återvinning vara klar. Detta kommer sedan att ligga till grund för vilken utrustning som PreZero ska investera i.

”Investeringsstödet kommer att användas till inköp av sorterings- och förädlingsutrusning för att kunna utvinna ännu mer återvinningsbar plast ur våra brännbara och osorterade fraktioner”, säger Per Gunnarsson.

PreZeros vision är Zero Waste och detta projekt ligger i linje med företagets målsättning att öka sin materialåtervinning av plast, som annars skulle förbränts, och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

PreZero sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. (Bild PreZero)

”Tack vare projektet kommer vi att öka vår förädlingsgrad och sälja mer råvara till plastindustrin. På sikt ser vi att vi kommer fortsätta att utveckla vår process för att sälja mer värdefulla råvaror”, säger Mårten Carlsson, chef för råvaror och trading på PreZero i Sverige som också varit drivande i plastprojektet.

Svenska PreZero är en del av det internationella miljöföretaget PreZero, som har huvudsäte i Tyskland och verksamhet i 11 länder. Företaget hette tidigare Suez och dessförinnan Sita.
I Sverige finns PreZero på ca 60 platser. Företaget har drygt 1.100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!