Viken Skogs ordförande Olav Breivik (t.v.) och BillerudKorsnäs koncernchef Christoph Michalski (t.h.) flankerar statsminister Jonas Gahr Støre (tvåa fr h) och handels- och industriminister Jan Christian Vestre (tvåa fr v) vid besöket på Viken Skogs bruk Fossum. (Bild BHP)

Regeringsintresse för svensk satsning på norsk massa

8 augusti, 2022ANNONS

Norges statsminister Jonas Gahr Støre och handels- och industriminister Jan Christian Vestre har gjort ett uppmärksammat besök vid bruket Follum utanför Hønefoss, där norska Viken Skog och svenska BillerudKorsnäs planerar ett omfattande samarbete kring produktion av pappersmassa, som ska användas till produktion av svensk förpackningskartong.

Det var i början av mars i år, som BillerudKorsnäs och norska skogsägarkoncernen Viken Skog avslöjade att man skulle bilda ett joint-venture-bolag kring produktion av blekt kemi-termomekanisk pappersmassa (BCTMP) för tillverkning av förpackningskartong vid BillerudKorsnäs kartongbruk (Läs HÄR).

Projektet innebär att BillerudKorsnäs genom samarbetet med Viken Skog ska säkerställa såväl virkesförsörjning som produktion av skräddarsydd BCTMP-massa och på så sätt stödja BillerudKorsnäs strategi för en hållbar och lönsam tillväxt inom kartong.

Follums bruk utanför Hønefoss, nordväst om Oslo, har redan mycket av den infrastruktur som behövs för att etablera en sådan produktionslinje och ligger i ett område med konkurrenskraftig och hållbar virkesförsörjning och goda transporter till BillerudKorsnäs kartongbruk. Just nu pågår en förstudie kring projektet, som beräknas vara klar under första halvåret 2023.

”BillerudKorsnäs strategi har ett tydligt mål – att leverera hållbar tillväxt inom förpackningsmaterial. Att få möjligheten att utveckla det nya bruket i Follum som en toppmodern hållbar verksamhet är i linje med vår strategi. Vi siktar på ett negativt koldioxidavtryck i produktionen”, säger Christoph Michalski, VD och koncernchef på BillerudKorsnäs.

Besöket vid Follum-bruket den 5 augusti av de två ministrarna visar att det norska intresset för projektet är på toppnivå och att det ligger väl i linje med den norska regeringens ambition att lyfta ny grön industri som är baserad på skog och träresurser.

Bruket Fossum ska utvecklas till en hållbar verksamhet med hög energieffektivitet och lågt koldioxidavtryck från verksamheten och produkten i värdekedjan. Konceptet kommer även att omfatta produktion av biogas, användning av överskottsvärme för fjärrvärme och eventuellt även avskiljning av koldioxid.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!